Tijdens de drukbezochte voorlichtingsbijeenkomsten van het KPCV in het najaar van 2018 droegen deelnemers diverse onderwerpen aan voor “verrijking” van het kennisportaal. Eén van die onderwerpen is de borging van constructieve veiligheid bij de toepassing van innovatieve constructiesystemen. Of bij de toepassing van bestaande (gecertificeerde) systemen buiten de eigen systeemgrenzen. Het geval van de parkeergarage op Eindhoven Airport laat zien wat er kan gebeuren als die systeemgrenzen steeds verder worden opgerekt … De Taakgroep “Innovatie & Systeemgrenzen” buigt zich over de vraag hoe je in dergelijke situaties de constructieve veiligheid kunt borgen zonder innovaties bij voorbaat de nek om te draaien. De taakgroep kwam op 12 juli voor het eerst bijeen in het prachtige pand van Besix in Dordrecht.

Taakgroep
Taakgroep "Innovaties en Systeemgrenzen" in vergadering bijeen bij Besix in Dordrecht

Op dezelfde dag ging aan de overkant van de Boven Merwede de Taakgroep “Geotechniek” van start. In het kantoor van De IV-Groep in Papendracht borrelden de eerste ideeën op over hoe geotechnisch onderzoek en advies beter kan (moet) worden benut bij het constructief ontwerpen. De praktijkervaring van de taakgroepen leert namelijk, dat de wisselwerking tussen geotechniek en constructief ontwerp in veel projecten niet optimaal is. Met risico’s voor de constructieve veiligheid als gevolg.

We verwachten dat we het Kennisportaal in het najaar van 2019 kunnen verrijken met de kennis, inzichten en adviezen van beide taakgroepen.