Aandacht geïntensiveerd
In nog teveel bouwprojecten is de constructieve veiligheid van tijdelijke constructies, zoals steigers, bekistingen, ondersteuningsconstructies en bouwputten, een ondergeschoven kindje. KPCV besteedde vanaf het begin aandacht aan dit onderwerp. Met de komst van VSB, de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven als nieuwe partner van KPCV is die aandacht nog flink geïntensiveerd.  En terecht: in de praktijk gaan er teveel dingen fout die door meer gerichte aandacht simpelweg zijn te voorkomen.

Taakgroep Tijdelijke Constructies
Kees de Bont van Hünnebeck en Maarten van Dijk van BrandSafway kwamen namens de VSB de reeds bestaande Taakgroep Tijdelijke Constructies versterken. De taakgroep heeft de bestaande content van KPCV onder de loep genomen en deze aangevuld en aangescherpt. De groep onderscheidt daarbij drie onderdelen: steigers, tijdelijke ondersteuningsconstructies en bouwputten. Voor steigers verwijst KPCV nu naar de Richtlijn Steigers die VSB recent heeft ontwikkeld en ook naar de gloednieuwe Annex bij de NEN EN 1991-1-4 voor de berekening van windbelastingen op steigers.  Voor ondersteuningsconstructies en bouwputten stelde de taakgroep (aangepaste) checklists op voor ontwerp, engineering en uitvoering op. In haar vergadering van 23 juni stemde de Partnerraad van KPCV in met de voorstellen van de taakgroep.

De Taakgroep Tijdelijke Constructies bestaat naast Kees de Bont en Maarten van Dijk uit: Cees Orij (RWS), Bas van Ooijen (WSP), Rene Sterken (BAM), Arjen Ramkema (Dura Vermeer), Norman Schlette (TBI/Mobilis), Richard van der Heijden (Van Hattum en Blankevoort), Dick Bezemer (COBc/gemeente Rotterdam), Jasper Vosdingh Bessem (Mos Grondmechanica) en Paul Wolters (COBc/gemeente Rotterdam).