CUR-aanbeveling no  91 “Versterken van gewapend betonconstructies met uitwendige gelijmde koolstofvezelwapening” is nog maar een jaar geleden, in 2020, verschenen. Toch was er nu al behoefte de aanbeveling te herzien. De betrouwbaarheid van koolstoflijmwapening wordt in hoge mate bepaald door een correcte, zorgvuldige uitvoering. Er is nu extra aandacht besteed aan kwaliteitszorg tijdens de uitvoering en de nodige berekeningsbepalingen.

De vernieuwde versie van de CUR-aanbeveling is te bestellen via de webshop van CROW. U vindt hier ook meer achtergrondinformatie over de publicatie.