In de Partnerraad van 22 juni gaf Dik Spekkink een overzicht van de aanvullingen die eind juni zijn – of heel binnenkort zullen worden – doorgevoerd op de KPCV website. In bijgaande presentatie kunt u zien tot welke aanpassingen en aanvullingen de voorstellen van de Taakgroep Implementatie KPCV, de Taakgroep Installaties en de Taakgroep Materialen en Uitvoering hebben geleid.

Het versiebeheer op onderdelen van KPCV waarnaar partijen in contracten kunnen verwijzen, maken we transparanter. Reacties op ons eerdere bericht over dit versiebeheer hebben er ons van hebben overtuigd dat de betreffende documenten moeilijk te vinden zijn tussen alle brondocumenten. We gaan de bronnen op korte termijn onderverdelen in logische categorieën, zodat u nóg makkelijker uw weg kunt vinden in alle informatie op KPCV.  Download hier Dik’s presentatie.