De Vereniging BWT Nederland, partner van het Kennisplatform Constructieve Veiligheid, volgt de ontwikkelingen rond de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) met argusogen. De gemeentelijke bouwtoezichthouders en -handhavers zetten grote vraagtekens bij de haalbaarheid van de doelstellingen van de wet, waarin zij teveel ‘open einden’ ontwaren. Zijn er straks wel voldoende onafhankelijke, gecertificeerde kwaliteitsborgers beschikbaar als de Wkb in werking treedt? Is het echt zo dat we betere kwaliteit krijgen tegen aanvaardbare kosten? En kunnen gemeenten nog wel hun handhavingstaken uitvoeren als de leges – zoals verwacht – omlaag gaan?

De recente brief van Minister Ollongren waarin zij vragen van de Eerste Kamer beantwoordt, heeft de Vereniging BWT Nederland niet kunnen overtuigen. Lees de kritische commentaar op hun website: https://www.bwtinfo.nl/nieuws/2019/3/kamervragen-over-wkb.