De VHC, Vereniging van Houtconstructeurs, stelt zich ten doel de technische kennis van hout, houtconstructies en andere houttoepassingen te verbreden en door te geven. De VHC organiseert technische bijeenkomsten voor leden, organiseert cursussen en geeft ook het blad “De Houtconstructeur” uit.

De activiteiten sluiten uitstekend aan bij de doelen van KPCV. Vandaar dat de VHC recent besloot toe te treden als partner.  Zowel VHC als KPCV zien uit naar de samenwerking.

VHC, hartelijk welkom!