Op 26, 27 en 29 november en 5 december organiseerden we voorlichtingsbijeenkomsten over het Kennisportaal Constructieve Veiligheid in Eindhoven, Almere, Zwolle en Den Haag. De bijeenkomsten mochten zich verheugen in een grote belangstelling. Het onderwerp is nog steeds zeer actueel en leeft volop!

Dick Stoelhorst trapte de bijeenkomsten af met een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van het Kennisportaal. Huibert Borsje van TNO en Simon Wijte van Bureau Hageman en de TU Eindhoven wisselden elkaar af met wetenschappelijke beschouwingen van uit de pers bekende instortingen. Zij onderstreepten hiermee het belang van het Kennisportaal Constructieve Veiligheid.

Te gast bij RoyalHaskoningDHV in Eindhoven. Gastheer Erik Middelkoop behandelt cases uit de eigen praktijk.
Te gast bij RoyalHaskoningDHV in Eindhoven. Gastheer Erik Middelkoop behandelt cases uit de eigen praktijk.

Dik Spekkink deed vervolgens uit de doeken hoe de website in elkaar steekt en hoe je er in de praktijk mee kunt werken. Iedere bijeenkomst werd afgesloten met een verhaal van de gastheer-van-de-dag over de eigen ervaringen met de borging van constructieve veiligheid en de (mogelijke) rol van het Kennisportaal daarbij.

RoyalHaskoningDHV, Gemeente Almere, ProRail en het Rijksvsatgoedbedrijf stelden geheel belangeloos hun locaties beschikbaar voor de voorlichtingsbijeenkomsten.

Simon Wijte vertelt een geboeid publiek over zijn bevindingen n.a.v. recente calamiteiten
Simon Wijte vertelt een geboeid publiek over zijn bevindingen n.a.v. recente calamiteiten

De vele vragen en geanimeerde discussies getuigden van een grote belangstelling en betrokkenheid van de deelnemers. Naast dat we voorlichting hebben gegeven, kregen we ook de nodige vragen en suggesties mee. Vragen over de inrichting van de website, maar ook suggesties voor aanvullingen en verbeteringen. De werkgroep zal zich de komende periode over deze vragen en over de voorgenomen verbeteringen buigen en medio het voorjaar met een update komen.