In januari en februari 2020 hielden we verspreid door het land voorlichtingsbijeenkomsten, waar diverse KPCV-partners toonden hoe het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid in de praktijk kan worden gebruikt. We mochten ons verheugen in veel belangstelling rekenen en levendige discussies. Een groot aantal sprekers uit kringen van participerende organisaties, zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, lichtten aan de hand van specifieke projecten toe hoe zij aan de hand van het KPCV acties konden ondernemen om de constructieve veiligheid te borgen. Deze praktijkverhalen werden elke keer vooraf gegaan door een toelichting op de ontwikkeling van het KPCV en de doorontwikkeling van de content. Ook is de gelegenheid aangegrepen een toelichting te geven op de implementatie van het Topoverleg van 5 bouworganisaties. Die hebben de handen ineen geslagen om een antwoord te geven op de vragen die het OOV heeft gesteld in haar rapport “Leren van Instortingen” n.a.v. de instorting van de parkeer garage in Eindhoven. In een nieuwsbericht over de eerste bijeenkomst op 16 januari 2020 vindt u daar meer over.

Bent u benieuwd naar de voordrachten? U kunt ze hier downloaden.