In Cement 2022/2 vonden wij een zeer interessant artikel, getiteld “Implementatie coördinerend constructeur” van de hand van Sander den Blanken en Rudi Roijakkers. Beide auteurs zijn betrokken bij het verbeterprogramma “Veiligheid in de Bouw”, respectievelijk als voorzitter/directeur Kerncoalitie en als voorzitter van de werkgroep Constructieve Veiligheid. Het verbeterprogramma is opgezet door een kerncoalitie van de vijf partijen die zijn aangeschreven door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar aanleiding van de instorting van de parkeergarage in Eindhoven. Deze partijen zijn:

 • VNConstructeurs;
 • Koninklijke NLingenieurs;
 • Bouwend Nederland;
 • Governance Code Veiligheid in de Bouw;
 • Opdrachtgeversforum in de Bouw.

KPCV berichtte eerder over de acties van deze groep, die eerder wel het TOPoverleg werd genoemd in de artikelen Coördinerend Constructeur van inspanningsverplichting naar resultaatverplichting en TOPoverleg breidt actieplan uit n.a.v. AZ-rapport van OvV.

De genoemde werkgroep Constructieve Veiligheid heeft onder andere voorstellen geformuleerd voor aanscherping van de rol van de coördinerend constructeur. De belangrijkste voorstellen zijn:

 • één eindverantwoordelijke constructeur in elke fase van het ontwerp;
 • resultaatverantwoordelijkheid voor de coördinerend constructeur;
 • eisen aan de kennis en competenties van constructeurs.

Voor een uitleg van de achtergronden van en overwegingen bij deze voorstellen verwijzen wij graag naar het artikel in Cement 2022/2. De vijf partijen streven voor de implementatie van de voorstellen niet naar een nieuwe richtlijn, naast alle richtlijnen die er al bestaan in de sector. In plaats daarvan willen zij in hun achterbannen draagvlak creëren voor het opnemen van de verscherpte rol van de coördinerend constructeur in bestaande richtlijnen. Ze denken daarbij met name aan:

 • de DNR en de bijbehorende Standaardtaakbeschrijving (DNR-STB);
 • de UAV en de UAV-GC’;
 • de BRL 5022 – Beoordelingsrichtlijn voor de engineering van bouwwerken in de woning- en utiliteitsbouw door de ontwerpend constructeur en de nog op te stellen BRL 5032 voor de grond-, weg- en waterbouw;
 • de KIWA-criteria 73/07 voor beton en nog op te stelle gelijkwaardige cirteria voor staal en hout;
 • Constructeursregister en Chartered Engineer.

Opname in de BRL 5022 is inmiddels gerealiseerd; hiermee worden momenteel proefprojecten uitgevoerd. De voorstellen worden met zekerheid  meegenomen in een ingrijpende update van de DNR-STB, die onlangs is gestart. Het gedachtegoed is bovendien al geheel verwerkt in het KPCV-document Contractvormen en Constructieve Veiligheid (“misschien wel het belangrijkste document op KPCV”).