Borgr is een online tool van KPCV die bouwwerkbeheerders en bouwpartners helpt de constructieve veiligheid te borgen in alle fasen van de levenscyclus van bouwwerken. Van initiatief t/m gebruik, beheer en onderhoud.

Borgr helpt bouwpartners in elke fase te checken of alle seinen voor constructieve veiligheid op groen staan. De tool neemt je van begin tot eind van een bouwtraject aan de hand mee door je vragen te stellen over constructieve veiligheid. Alle leden van het projectteam moeten meedoen in het beantwoorden van de vragen. Constructieve veiligheid is immers een ketenverantwoordelijkheid! Alleen “ja” of “nee” antwoorden is niet voldoende; ieder antwoord moet worden gemotiveerd. Het is géén afvinklijstje!

Bij het afsluiten van een fase beoordeelt degene die in die fase eindverantwoordelijk is voor constructieve veiligheid of deze voldoende is geborgd. Ook de verantwoordelijke voor de volgende fase moet het resultaat kunnen accepteren, zodat hij of zij met zijn of haar team dóór kan. Zo niet, dan is er nog huiswerk te doen door het team van de voorgaande fase.

Borgr is tot stand gekomen naar een idee van Dura Vermeer en met inhoudelijke en financiële inbreng van:

  • Dura Vermeer divisie Bouw en Vastgoed;
  • Dura Vermeer divisie Infra;
  • BAM Nederland;
  • Pieters Bouwtechniek;
  • Aboma;
  • Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV).

Bekijk hier de Borgr introductiefilm, waarin de CEO’s van deze bedrijven en organisaties vertellen over hun drijfveren om gezamenlijk tot een tool als Borgr te komen. De tool is ontwikkeld door het IT-bedrijf Vuurrood, in nauwe samenwerking met de KPCV Taakgroep Borgr.

Bij de lancering van Borgr op 2 mei 2024 bij Movares in Utrecht verzorgde Dik Spekkink een presentatie over ‘De werking van Borgr’. Ronald de Groot. veiligheidskundige bij Dura Vermeer en initiatiefnemer van de tool, ging in op ‘Het belang van Borgr’ en René Sterken, hoofd cluster Ontwerp & Engineering bij BAM Advies & Engineering deelde de eerste ervaringen met de Toepassing van Borgr binnen BAM.

Vanuit de ambitie om in Nederland maximale aandacht te geven aan constructieve veiligheid, stelt KPCV Borgr kosteloos beschikbaar voor iedereen die ermee wil werken.

Borgr gebruiken? Stuur een mail naar borgr@kpcv.nl

Met Borgr zet KPCV in op kennis delen en van elkaar leren. Stilstand is achteruitgang. Daarom evalueert KPCV steeds het gebruik van Borgr en voeren we waar nodig aanpassingen door.

Deel uw suggesties voor verbeteringen en aanvullingen met ons via borgr@kpcv.nl.
Door gezamenlijk gebruik bouwen we de basis van kennis over en ervaring met de borging van constructieve veiligheid steeds verder uit.  Zo wordt het voor ontwikkelend Nederland mogelijk om constructieve veiligheid echt te borgen in projecten.

Download hier de Handleiding Borgr, die u stap voor stap meeneemt in het gebruik van de tool, van het aanmelden van uw organisatie t/m de dagelijkse toepassing in projecten.

Bekijk hier ons privacy beleid.