Opmerkzame bezoekers van KPCV hebben het al opgemerkt: in de afgelopen twee maanden hebben zich maar liefst zes nieuwe partners aangemeld bij KPCV!

Provincies
Onder de vlag van het provinciale Vakberaad Beheer en Bouw (VBB) onderschrijven de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord Holland en Noord Brabant de doelstellingen van KPCV. Deze meer decentrale overheden versterken het draagvlak van KPCV onder overheidsopdrachtgevers. Mogelijk volgen binnenkort meer provincies. We zien uit naar de inbreng van deze groep nieuwe partners!

Heijmans
Naast de provincies heeft ook Heijmans zich aangesloten, zoals bekend een grote speler in zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw en de infra. Medewerkers van dit bedrijf zijn al enige tijd betrokken bij onze acties om de infra-sector passende aandacht te geven op KPCV. Met het partnerschap heeft de vruchtbare samenwerking nu ook formeel vorm gekregen.

KPCV heet Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord Holland, Noord Brabant en Heijmans van harte welkom!