Op KPCV benadrukken we steeds dat constructieve veiligheid een ketenverantwoordelijkheid is. Belangrijke schakels in die keten zijn de opdrachtgever, de constructeur en de aannemer. Met “borgingsacties” per fase laten we zien hoe deze (en andere) partijen hun verantwoordelijkheid kunnen invullen. Zo wordt opdrachtgevers op het hart gebonden niet te bezuinigen op de kosten van een gedegen constructief ontwerp. Constructeurs en hun medewerkers zijn hoogopgeleide specialisten die uren besteden. De prijs die een opdrachtgever betaalt, heeft een directe relatie met de aandacht die hij koopt. Investeren in een goed en efficiënt ontwerp is een uitstekende vorm van risicomanagement! Constructeurs op hun beurt zouden geen uitgeklede opdrachten moeten aanvaarden en geen advieswerk tegen veel te lage honoraria moeten aanbieden.

Weerbarstige praktijk
Mooie aanbevelingen waar geen weldenkend mens tegen kan zijn. De praktijk is helaas weerbarstig, zoals steeds weer blijkt uit terugkoppelingen van KPCV-partners. Eén van hen, een constructieadviesbureau, kwam onlangs met een illustratief voorbeeld. Het ging om een appartementengebouw met parkeergarage. De opdrachtgever, een ontwikkelende bouwer, vond de offerte van de ontwerpend constructeur aanvankelijk twee keer te duur. Om de kosten te drukken, schrapte deze het bijwonen van alle bouwvergaderingen en alle bouwplaatsbezoeken. Wel nam hij in de offerte op dat eventueel gewenste bouwplaatscontroles op basis van nacalculatie zouden worden verrekend. Ook wees hij de opdrachtgever, onder verwijzing naar KPCV, op het belang van het bewaken van de constructieve samenhang in de uitvoeringsfase.

Kort na de start van uitvoering achtte de uitvoerder het gewenst om de wapening van een aantal cruciale onderdelen in de parkeerkelder te laten controleren. Hij nodigde de constructeur daarvoor uit. Deze gaf, om gezeur achteraf te voorkomen, vooraf een prijsindicatie. Het ging om een kleine 250 Euro per bezoek. Het antwoord van de aannemer liet niet lang op zich wachten: “Het staat jullie vrij om wapening te komen controleren, maar wij gaan er niet voor betalen!”

Kostenbesparing boven veiligheid?
“Hier draait het dus allemaal om in onze branche, “ aldus de constructeur, “aan de voorkant worden honoraria uitgeknepen en aan de achterkant is er geen oog voor constructieve veiligheid!” Ondanks de goede bedoelingen van onder anderen onze partners, die met veel verantwoordelijkheidsgevoel het KPCV vorm en inhoud geven, is dit kennelijk nog steeds gangbare praktijk. Opdrachtgevers/aannemers die het besparen van een paar duizend Euro belangijker vinden dan serieuze borging van de constructieve veiligheid. En zolang er constructeurs zijn die deze praktijk accepteren, komen ze er nog mee weg ook! Totdat het een keer flink mis gaat en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zich weer eens genoodzaakt voelt vernietigend in de pen te klimmen!

Constructeurs mede debet
De constructeurs zelf zijn mede debet aan deze gang van zaken. Niet alleen aanvaarden ze uitgeklede opdrachten, veel van hen – soms ook grotere, gerenommeerde bureaus – nemen opdrachten aan voor veel te lage honoraria om maar geen opdracht te missen. Opdrachtgevers, ontwikkelaars, aannemers en bouwmanagementbureau ’s zijn daar inmiddels aan gewend en buiten het uit. Dus krijgt een serieuze constructeur al gauw te horen dat hij te duur is. De concurrent biedt hetzelfde aan voor een veel lagere prijs. Soms zit er een factor 2 tot 3 tussen. Dit maakt de constructeursbranche zeer ongeloofwaardig! De constructeur: “Als de constructeursbranche, uitzonderingen daargelaten, zich niet structureel anders gaat opstellen, komt het nooit helemaal goed met de constructieve veiligheid!”

Wilt u reageren? Stuur een mail naar info@kpcv.nl