Recente incidenten laten nog maar weer eens zien dat constructieve veiligheid geen vanzelfsprekendheid is. Merkwaardig toch, omdat we eigenlijk heel goed weten hoe we veilige constructies moeten bouwen. Er is genoeg kennis over het gedrag, over het proces en de veiligheidscultuur. En toch vervallen we kennelijk in een gedrag dat leidt tot onveilige bouwwerken.

In 2017 hebben vertegenwoordigers van toonaangevende partijen uit de kringen van opdrachtgevers, adviseurs en opdrachtnemers hun verantwoordelijkheid genomen. Zij bouwden het Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid om naar het digitale Kennisplatform Constructieve Veiligheid (KPCV). Het Compendium had sinds het verschijnen van de laatste editie in 2011 belangrijke verbeteringen teweeg gebracht. Voortschrijdend inzicht, ontwikkelingen op digitaal gebied, etc. maakten een update noodzakelijk. En er was behoefte aan een meer eigentijdse vorm, waarmee snel kan worden ingespeeld op nieuwe kennis en ervaring die steeds beschikbaar komen.

Van Compendium naar digitaal Kennisplatform
Van Compendium naar digitaal Kennisplatform

In de loop van 2018 is de website www.kpcv.nl life gegaan. Na een aanloopfase kunnen we met recht zeggen dat het Kennisplatform per 1 januari van dit jaar het Compendium definitief heeft vervangen. Het draagvlak voor het initiatief is de afgelopen periode sterk vergroot. Inmiddels doen 29 organisaties mee die de hele bouwketen vertegenwoordigen.

Voor alle fasen in het bouwproces, van initiatief t/m gebruik, vindt u alle borgingsacties en toelichtende documenten op één centraal punt. Alle informatie op de website heeft de instemming van de betrokken 29 organisaties. Dat betekent dat er alleen gevalideerde informatie te vinden is. Belangrijke opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat, verklaren het Kennisportaal  onverkort van kracht in hun contracten.

Bijeenkomsten "KPCV in de praktijk"

Mocht u KPCV niet kennen of er meer kennis van willen nemen, dan kunt u daar nu wat aan doen. En we maken het u nog makkelijk ook: in januari en februari 2020 komen we naar u toe! We organiseren 4 regionale bijeenkomsten, verdeeld over het land, onder de titel “KPCV in de Praktijk”. De bijeenkomsten zijn op:

  • 16 januari bij het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag;
  • 21 januari bij Royal HaskoningDHV in Eindhoven;
  • 6 februari bij Arcadis in Assen;
  • 11 februari bij Royal HaskoningDHV in Amersfoort.

We zijn te gast bij de genoemde organisaties, alle zijn partners van KPCV. In het programma dat loopt van 13.00 tot 17.30 uur, geven we eerst een toelichting op KPCV zelf. Daarna laten enkele van onze partners in twee cases, één uit de B&U- en één uit Infra-sector, zien hoe KPCV in de praktijk werkt. Zo kunt u kennis nemen van de mogelijkheden die KPCV biedt om in uw dagelijkse bedrijfsvoering Constructieve Veiligheid te borgen. Dat geldt uiteraard voor direct betrokkenen, zoals ontwerpend- en coördinerend constructeurs, engineers van bouwbedrijven, producenten van constructieve componenten, enzovoort . Maar let op: ook opdrachtgevers, projectleiders, ontwikkelaars van nieuwe projecten, contract-managers, installateurs en dergelijken hebben er profijt van! De eindverantwoordelijkheid voor een veilige constructie kun je immers niet “weg contracteren”! Kennis verplicht en het Kennisportaal Constructieve Veiligheid is inmiddels “Public Law” geworden. Verwacht mag worden dat iedere betrokkene daarnaar handelt.

U kunt zich rechtstreeks inschrijven via de site van Bouwen met Staal:

www.bouwenmetstaal.nl/evenementen/kennisportaal-constructieve-veiligheid/

Deelname is gratis. De capaciteit van de zalen is beperkt, dus wees er snel bij anders vist u achter het net. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot info@kpcv.nl

Ir Dick Stoelhorst, voorzitter werkgroep Kennisportaal Constructieve Veiligheid