Op het Kennisportaal Constructieve Veiligheid beschrijven we onder meer de rollen van ontwerpend en coördinerend constructeur. De beschrijvingen geven aan dat de coördinerend constructeur ook nu al een sleutelrol speelt bij het borgen van de constructieve veiligheid. Als het aan het vijf organisaties in de bouw ligt, wordt die rol nog aanzienlijk verstevigd!

Antwoord op OVV-rapport
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) deed in haar rapport “Bouwen aan constructieve veiligheid” aanbevelingen om de borging van de constructieve veiligheid te verbeteren. Dit naar aanleiding van de instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport. Vijf organisaties uit de bouwsector, te weten het OpdrachtGeversForum, Bouwend Nederland, NLIngenieurs, VNconstructeurs en Governance Code Veiligheid in de Bouw, namen gezamenlijk de handschoen op. Onder de naam Topoverleg publiceerden zij op 17 oktober 2019 voorstellen als antwoord op de aanbevelingen van de OVV, onder andere over de rol en verantwoordelijkheid van de coördinerend constructeur. Kort en krachtig geformuleerd komen die er op neer dat er niet langer sprake is van een inspanningsverplichting, maar van een resultaatsverplichting.

Resultaatverantwoordelijk
De Coördinerend Constructeur is in de visie van de 5 partijen nu “echt van de constructieve veiligheid”.  Waar de coördinerend constructeur nu gehouden is om zich in te spannen, wordt hij volgens de voorstellen via zijn toetsende rol resultaatverantwoordelijk en eerste aanspreekpunt voor de constructieve veiligheid van het eindresultaat. Zijn toetsing moet leiden tot de overtuiging dat de constructieve veiligheid is gewaarborgd. Die toetsing omvat zowel het aangeleverde ontwerp, de detailuitwerking door deelconstructeurs als het toezicht op de uitvoering. Dit laat uiteraard onverlet dat ieder andere betrokkene, waaronder deelconstructeurs, verantwoordelijk blijven voor hun eigen werk. Die kunnen zich niet verschuilen achter de coördinerend constructeur. Een en ander vraagt een andere instelling, andere opdrachten met een groter mandaat voor de coördinerend constructeur en een nader te definiëren procesgang. Op dit moment wordt gewerkt aan de concrete implementatie van de voorstellen. Uiteraard hoort daar bij dat opdrachtgevers hun opdrachten aanpassen aan de nieuwe situatie. Ook daarvoor zal de nadere uitwerking voorstellen bevatten.

Uw mening? 
De voorstellen m.b.t. de coördinerend constructeur zullen leiden tot grote wijzigingen in de bestaande praktijk. We kunnen ons goed voorstellen dat u daar als betrokken bezoeker van de site een mening over hebt. Hoe kunnen we de coördinerend constructeur helpen zijn rug recht te houden in de nieuwe situatie? Wilt u uw mening met ons delen? Stuur dan een mail naar info@kpcv.nl. Mogelijk komen we in een volgend nieuwsbericht terug met een bloemlezing. En waardevolle suggesties geven wij uiteraard graag door aan de mensen van het Topoverleg!

Het volledige antwoord van het Topoverleg op het OVV-rapport kunt u hier downloaden.