Cursus
De cursus “Borgen Constructieve Veiligheid in de praktijk”, die KPCV, VNconstructeurs, Bouwen met Staal en Betonvereniging in april en mei organiseerden, is op 25 mei afgesloten met twee levendige intervisiebijeenkomsten.  In de cursus deelde een keur aan docenten (zie het programma) zijn kennis over het proces, de competenties en de veiligheidscultuur die nodig zijn voor de borging van constructieve veiligheid, met de ca. 50 deelnemers. Dat gebeurde in drie online sessies. In twee afsluitende bijeenkomsten – een ochtendsessie en middagsessie – konden cursisten, docenten en organisatoren elkaar ‘live’ treffen bij RHDHV in Amersfoort.

Intervisie
In kleine groepjes bespraken  de cursisten onder begeleiding van facilitatoren praktijkcases die ze zelf inbrachten. Ieder groepje koos één case voor verdere uitdieping. Belangrijke vraag daarbij was: wat zou je nu, na het volgen van deze cursus anders doen? De groepjes rapporteerden hierover in afsluitende, plenaire sessies. Dat leidde tot levendige discussies en veel positieve reacties van zowel de deelnemers als de aanwezige docenten en facilitators. We achten het geheel zeer  voor herhaling vatbaar, dus houd berichtgeving hierover in de gaten!

Dank
Wij danken alle docenten voor hun inhoudelijke bijdragen en Bouwen met Staal en Betonvereniging voor het faciliteren van de online sessies.   Bob Gieskens van VNconstructeurs en Erik Vergeer van de Betonvereniging hadden de intervisiebijeenkomsten uitstekend voorbereid. Ook veel dank aan de facilitators van de intervisiebijeenkomsten (zie het programma) voor hun tijd en inzet en RHDHV voor de gastvrijheid. En uiteraard alle cursisten voor hun deelname, wij wensen hen veel succes in hun verdere carrières!