Vijf jaar KPCV
Recent mochten we in de KPCV Partnerraadvergadering stil staan bij het heuglijke feit dat we precies vijf jaar geleden, op 27 juni 2018, bij Movares in Utrecht het ‘Kennisportaal Constructieve Veiligheid’ (KPCV) lanceerden. Negen organisaties uit de kringen van opdrachtgevers, ingenieursbureaus en bouwbedrijven – onze ‘initiatiefnemers’ – sloegen toentertijd de handen ineen om de digitale opvolger van het Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid van de grond te tillen. In die vijf jaar is KPCV van een ‘particulier initiatief’ uitgegroeid tot een volwassen stichting, met inmiddels 56 partners! Gelukkig niet alleen constructeurs, de hele keten is vertegenwoordigd. Constructieve veiligheid is immers een ketenverantwoordelijkheid!

Delen van kennis en ervaring
De partners maken KPCV niet alleen financieel mogelijk, maar brengen vooral ook kennis en ervaring in over hoe je het proces moet inrichten om de constructieve veiligheid te borgen. Van Initiatief tot Ontmanteling. Zo kennen we maar liefst zestien Taakgroepen, die zich bezig houden met verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld: wat is de (mogelijke) impact van digitalisering, de invoering van de Wkb of circulair bouwen op de borging van constructieve veiligheid? Wat moet je doen om constructies en installatietechniek zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen? Hoe gaan we om met hulpconstructies? Hoe kom je er bij een transformatie achter wat de restcapaciteit van een bestaande constructie is? Enzovoort. De openheid en de vanzelfsprekendheid waarmee partners kennis over zulke onderwerpen delen, is steeds weer zeer inspirerend!

OP KPCV vind je gevalideerde kennis

Gevalideerde kennis
De resultaten van de Taakgroepen vinden hun weg naar KPCV, maar niet nadat de Partnerraad er een oordeel over heeft kunnen vellen. Zo garanderen we dat er alleen gevalideerde kennis op de site komt. Inmiddels is er op en via KPCV een schat aan kennis en ervaring te vinden over constructieve veiligheid. Niet over hoe je constructies uitrekent – je zult op KPCV geen kromme d’s vinden – maar des te meer over het proces. En dat is nodig, waar juist dáár, in de samenwerking tussen bouwpartners, gaat nog steeds heel veel mis. Lees de rapporten van de OvV er maar op na!

Praktische toepassing
We beraden ons voortdurend op manieren om al die kennis en ervaring ‘naar de praktijk’ te brengen. Onze online tools, zoals de Projectteamscan en de tool BORGR die nu in ontwikkeling is, maken een en ander direct toepasbaar in projecten. Daarnaast verzorgen we voorlichtingen bij Hogescholen, bedrijven en organisaties.

Kortom, KPCV is springlevend en gezond en kan nog jaren vooruit, want ontwikkelingen in de sector én het leren daarover staan nooit stil! Op naar het volgende lustrum! Is uw bedrijf of organisatie wellicht de 57e partner? Stuur dan een mail naar info@kpcv.nl.