KPCV is “on tour”. In vier bijeenkomsten verspreid over het land laten we zien hoe het KPCV kan helpen de constructieve veiligheid te borgen in projecten in zowel de B&U als de infra. De aftrap was op 16 januari bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in Den Haag.

Frans van Ekerschot, hoofd Veiligheid en Gezondheid van het RVB, verwelkomde de bijna 40 bezoekers met een boeiende toelichting op de reactie van het zogenaamde “topoverleg” op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar aanleiding van de instorting van het parkeergebouw bij Eindhoven Airport (zie ook de betreffende brief van het topoverleg aan onder anderen de ministers Olongren en Grapperhaus).

Frans van Ekerschot licht de reactie op het OVV-rapport toe
Frans van Ekerschot licht de reactie op het OVV-rapport toe

De update van Dick Stoelhorst en Dik Spekkink over de nieuwe ontwikkelingen in en rond het KPCV leidde tot een levendige discussie, die diverse goede ideeën voor de toekomst opleverden. Daar zijn we heel blij mee! Jurgen Hielema van RVB en René Sterken van de BAM toonden in een duopresentatie hoe opdrachtgever en opdrachtnemers aan de hand van het KPCV samen tot een constructief veilig gebouw kunnen komen. In een hilarisch betoog, maar met een serieuze ondertoon hield prof. Dolf Rollevoet van ProRail en de TU Delft zijn gehoor tenslotte een spiegel voor.

U hebt nog twee kansen om zélf zo'n inspirerende bijeenkomst mee te maken!

Ook de tweede bijeenkomst op 21 januari bij RHDHV in Eindhoven was een succes. Na het welkom van gastheer Erik Middelkoop en de update van ‘Dick&Dik’ namen Bas van Rijn van Eindhoven Airport en Coen van den Brand van RHDHV het publiek mee in een praktijkcase. Ze maakten o.a. zeer inzichtelijk hoe een opdrachtgever al in de initiatieffase met behulp van het KPCV de juiste randvoorwaarden kan scheppen voor een constructief veilig gebouw. Tenslotte behandelden Cees Orij en Jan-Willem Spruijt van Rijkswaterstaat een interessante case van een ‘circulair’, herbruikbaar viaduct. Ook in Eindhoven waren de discussies geanimeerd: het KPCV lééft!

U hebt nog twee kansen om zelf zo’n inspirerende bijeenkomst bij te wonen: 6 februari bij Arcadis in Assen en 11 februari bij RHDHV in Amersfoort, zie het programma. U kunt zich U kunt zich inschrijven op de site van Bouwen met Staal: www.bouwenmetstaal.nl. Wees er snel bij; voor beide bijeenkomsten is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!