De werking van de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) zal de komende jaren in ca. 10% van de te vergunnen projecten in Gevolklasse 1 worden getest. In een eerder bericht meldden wij dat het Ministerie BZK in overleg met marktpartijen een aantal spelregels heeft vastgelegd voor die proefprojecten. Eén van de spelregels is dat bij proefprojecten alleen instrumenten voor kwaliteitsborging mogen worden toegepast die voldoen aan de nu bekende wettelijke eisen. Een onafhankelijke toetsingscommissie heeft nu vier potentiële instrumenten voor kwaliteitsborging getoetst aan het wettelijke kader. Het resultaat is dat de volgende instrumenten kunnen worden toegepast in proefprojecten:

Kwaliteitsborgers die met de betreffende instrumenten mogen werken zijn te vinden via de informatiepagina Proefprojecten op de website van het Instituut voor Bouwkwaliteit. De instrumenten zijn toegelaten voor toepassing in proefprojecten. Over de uiteindelijke toelating tot het stelsel zal de toelatingsorganisatie waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar beslissen.

(Bron: Instituut voor Bouwkwaliteit)