Onlangs werd info@kpcv.nl “ge-cc’t” in een interessante mailwisseling tussen een bouwbedrijf en een grote Nederlandse gemeente. Het bouwbedrijf stuurde een mailtje aan een constructie-expert van BWT:

“We hebben gisteren een afdelingsoverleg voor de werkvoorbereiding gehad en daarin kwam het onderwerp constructieve veiligheid tijdens de bouw naar voren. Dit is een onderwerp waar we natuurlijk in de projectteams uitgebreid mee bezig zijn, maar het vastleggen van de maatregelen en verantwoordelijkheden zijn we nog zoekende in. Zou u onze afdeling een keer een toelichting over dit onderwerp willen geven, en daarbij de belangrijke zaken aanstippen?”

Enkele passages uit het antwoord van de expert van BWT:

“U ben vast en zeker op de hoogte van het Compendium Constructieve Veiligheid dat al jaren de verantwoordelijkheid met betrekking tot de borging van de Constructieve Veiligheid heeft geregeld. Dit Compendium is vorig jaar vervangen door de digitale versie het “Kennisportaal Constructieve Veiligheid”. Bouwend Nederland heeft de toepassing van de afspraken die hierin vastliggen onderschreven en dit betekent dat ook uw bedrijf hier invulling aan zou moeten geven bij nieuwe projecten.”

Anno 2019 neemt het Kennisportaal een belangrijke plaats in bij de acties die voortkomen uit het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.”

” Het is wettelijk geregeld dat de gemeente geen dagelijks toezicht is en slechts steekproefsgewijs controles uitvoert en indien noodzakelijk handhavend kan optreden. Van vergunninghouders, maar eveneens van aannemers wordt verwacht dat ze garant staan voor een goede borging van de Constructieve Veiligheid, maar helaas is de praktijk tot op heden anders … Ik wens u veel wijsheid voor de toekomst en mochten er nog vragen zijn dan zou ik zeggen neem contact op met Kennisportaal Constructieve Veiligheid.”

Zo zien wij het natuurlijk graag bij het Kennisplatform! Geweldig dat een bouwbedrijf serieus op zoek is naar meer kennis over de borging van constructieve veiligheid! En geweldig dat BWT dan verwijst naar het KPCV!

Goed voorbeeld doet goed volgen!