Consolis VBI, de grootste producent van kanaalplaatvloeren, heeft recent besloten  deel te nemen aan KPCV. In veel woningen, maar ook in utilitaire gebouwen worden kanaalplaten toegepast. Die vormen dus een wezenlijk onderdeel van veel nieuwe, maar ook bestaande constructies. KPCV gaat uit van een ketenaanpak om constructieve veiligheid te borgen. Daarom is het van groot belang dat nu naast de opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers ook de toelevering meedoet. Alleen als alle partijen in de sector zich inspannen om gezamenlijk veilige constructies te realiseren, bereiken we ons einddoel: het borgen van de constructieve veiligheid van onze bouwwerken!

Welkom VBI, we kijken uit naar jullie inbreng!