Schrijf nu in voor de eerste cursus in april en mei!

Constructieve veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid. Het is van groot belang alle partijen in de bouw te informeren over mogelijkheden die er zijn om de constructieve veiligheid in de praktijk te borgen. Het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid, Bouwen met Staal, Betonvereniging en VNconstructeurs hebben daarom de handen ineen geslagen voor de organisatie van de cursus “Borgen Constructieve Veiligheid in de Praktijk”.

In deze cursus leggen we in drie lesmodules uit hoe constructieve veiligheid in een multidisciplinaire aanpak kan worden geborgd. Aan welke rollen en verantwoordelijkheden moeten uiteenlopende partijen inhoud geven? Hoe moeten ze samenwerken voor een goed resultaat en welke hulpmiddelen zijn daarvoor beschikbaar? De cursus is bedoeld voor personen die in multidisciplinaire teams samenwerken bij het ontwerp, uitvoering en beheer van constructies, zoals:

 • opdrachtgevers;
 • planontwikkelaars;
 • projectleiders;
 • ontwerpers;
 • constructeurs;
 • uitvoerders;
 • toeleveranciers;
 • enzovoort.

Opzet
De cursus bestaat uit drie webinars van elk 2 tot 2,5 uur en een afsluitende fysieke bijeenkomst. In de lesmodules gaan we in op drie, uiteraard sterk samenhangende, aspecten:

 1. Proces, rollen en verantwoordelijkheden (module A);
 2. Competenties van de medewerkers (module B);
 3. Veiligheidscultuur in bedrijven en de sector (module C).

In de afsluitende bijeenkomst gaan we in op praktijksituaties en is er ruimte voor discussie. De webinars vinden plaats op donderdag 13 april, donderdag 20 april en dinsdag 25 april, steeds van 09.00 tot 11.00 uur.
De fysieke bijeenkomst is voorzien op 25 mei van 14.00 tot 16.30 uur.

Inschrijven
Inschrijven kan tot dinsdag 3 april via de website van VNConstructeurs, klik daarvoor op deze link.
U vindt daar ook een overzicht van het volledige programma en overige praktische informatie over de cursus.

Voor Constructeurs RO/RC levert deelname 4 KE/PE punten voor het Constructeursregister.