OvV-rapport
Begin dit jaar verscheen het OvV-rapport over de instorting van het dak van het AZ-stadion. Eén van de aanbevelingen betreft het periodiek beoordelen van grote publieke gebouwen op veiligheid. Kort gezegd: een APK voor gebouwen. Daarbij verwijst de OvV naar wat het KPCV daarover eerder heeft aanbevolen.

Proportionele APK
KPCV heeft zich daarna nogmaals gebogen over de betreffende borgingsacties op de site. De Taakgroep Bestaande bouw heeft nagedacht over een aanvulling of verdieping. Een eerste belangrijke inzicht is dat we met beide benen op de grond moeten blijven. Houd de APK realistisch en proportioneel! Een uitgebreide inspectie-opdracht, hoe goed bedoeld ook, leidt al snel tot een onderzoeksvraag die in een bestaand gebouw vrijwel onmogelijk is uit te voeren. Kosten kunnen onaanvaardbaar hoog oplopen. Globale, door ervaren deskundigen uitgevoerde periodieke beoordelingen kunnen in speciale gevallen aanleiding zijn voor gericht, meer diepgaand vervolgonderzoek.

Raamwerk voor (periodieke) gebouwinspecties
In de borgingsacties zoals die nu op KPCV zijn opgenomen voor de gebruiksfase van bouwwerken, is een getrapte benadering uitgewerkt. De Taakgroep Bestaande bouw is van oordeel dat een inspectie moet worden uitgevoerd, als daarvoor een concrete aanleiding is. De Taakgroep beschrijft een aantal aanleidingen die in de praktijk voorkomen. Voor de uitvoering van de bijbehorende inspecties verwijst de groep naar al bestaande borgingsacties op KPCV (zie Raamwerk voor (periodieke) gebouwinspecties). Als een inspectie daartoe aanleiding geeft, kan het onderzoek worden opgeschaald. Met deze benadering wil de Taakgroep voorkomen dat bijvoorbeeld direct onnodig onderzoek wordt gedaan aan de constructie om eventuele ontwerp- of uitvoeringsfouten op te sporen. De Partnerraad heeft ingestemd met deze benadering, die nu ook volledig op KPCV is verwerkt.

De Taakgroep Bestaande bouw bestaat uit Huibert Borsje (TNO), Erik Middelkoop (RHDHV),  Cees Orij (RWS), Dieter van Delft (ProRail), Peter Nuiten (VBR/Rendon Onderhoudsgroep), Corné van der Steen (VABOR/Technoconsult)en Roland Verbrugge (Krekon), gefaciliteerd door Dik Spekkink en Dick Stoelhorst