Hot item
Circulair bouwen is een hot item in de sector. Her en der worden proefprojecten uitgevoerd, maar ook in “gewone” projecten wordt aandacht voor circulariteit sterk gestimuleerd. Velen zijn op zoek naar een praktische vorm voor materialenpaspoorten. KPCV juicht deze ontwikkeling toe, maar vraagt ook in dit kader aandacht voor constructieve veiligheid. In het enthousiasme materialen, constructie-onderdelen of gehele constructies opnieuw te gebruiken, moeten we de veiligheid niet uit het oog verliezen!

Twee nieuwe borgingsacties
Wat betreft draagconstructies zijn er verschillende vormen van hergebruik denkbaar, variërend van hergebruik van complete constructies tot benutting van oude materialen als grondstof voor nieuwe materialen. Voor de uiteenlopende vormen doet de KPCV Taakgroep Circulariteit aanbevelingen, waarbij zij aansluit op de verschillende strategieën die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) beschrijft in het rapport “Circulaire economie in kaart”. Het resultaat is terug te vinden in twee nieuwe borgingsacties voor de fasen Ontwerp en Gebruik (zie ‘Ontwerpen voor constructief veilig circulair bouwen’  en  ‘Circulariteit bestaande constructies’). Opnieuw blijkt, zoals bij veel onderwerpen, dat er al veel informatie beschikbaar was op KPCV, maar dat het verband met circulariteit nog niet was gelegd. Dat verband is nu met de twee nieuwe borgingsacties expliciet gemaakt. De verantwoordelijkheden van alle partijen komen aan de orde en constructeurs krijgen duidelijke, praktische handreikingen mee. Bent u betrokken bij het hergebruik van materialen, constructieonderdelen of  gehele constructies: doe er uw voordeel mee!

De Taakgroep Circulair Bouwen bestaat uit Huibert Borsje (TNO), Corné van der Steen (VABOR), Paul Minartz (ARCADIS), Jurgen Hielema (Rijksvastgoedbedrijf), Erik Middelkoop (RHDHV), Fred van Baalen (MOVARES), Marcel Boks (SNS INTRA) en Nick Nass (MOBILIS) en wordt gefaciliteerd door Dik Spekkink en Dick Stoelhorst.