Zoals bekend, huldigt KPCV het standpunt dat alleen de gezamenlijke disciplines in een bouwproject de constructieve veiligheid kunnen waarborgen. Installaties vormen een steeds groter deel van gebouwen. Daarmee groeit ook steeds de impact van installaties op de draagconstructies. Voor het inperken van de risico’s die daarmee gepaard gaan, is de kennis en ervaring van installatieadviesbureaus essentieel. Wij zijn daarom zeer verheugd dat Nieman Raadgevende Ingenieurs bereid is hun de kennis en ervaring met en op KPCV te delen. Onlangs trad Nieman Raadgevende Ingenieurs toe als partner!

Bureau Nieman zal de Taakgroep Installaties komen versterken. KPCV  ziet uit naar een vruchtbare samenwerking.