Taakgroep Installaties
Recent heeft de Werkgroep KPCV besloten om een nieuwe Taakgroep Installaties in te stellen. Installaties vormen immers een steeds groter deel van een te realiseren gebouw! Het treffen van voorzieningen voor installaties wordt idealiter zorgvuldig voorbereid in de ontwerp- en engineeringsfase, maar de praktijk is hardleers. Niet zelden moeten tijdens de uitvoering nog (onvoorziene) sparingen worden aangebracht in vloeren en wanden, waarbij de constructieve veiligheid in het geding kan zijn. De Taakgroep Installaties gaat aanbevelingen uitwerken om de constructieve veiligheid ook in dergelijke gevallen te kunnen waarborgen.

Precies op tijd
Juist in de periode dat we plannen maakten voor deze nieuwe Taakgroep, dienden zich twee nieuwe KPCV-partners aan met zeer veel ervaring op dit terrein. Interboor-Midsland en HILTI zijn van harte bereid die ervaring in te brengen! We zijn dan ook heel blij dat ze de KPCV-gelederen komen versterken!  Samen zullen we ervoor zorgen dat ook dit aspect van de borging van de constructieve veiligheid serieuze aandacht krijgt op het platform!