Per 1 januari 2024 treden de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking voor bouwwerken in Gevolgklasse 1. Wat betekent dat voor de borging van de constructieve veiligheid? Over die vraag heeft de KPCV Taakgroep Wkb zich gebogen. Het resultaat is de notitie “Borging van constructieve veiligheid onder de Wkb“, die is gepubliceerd op KPCV.

Verwijzingen 
Over de Wkb is heel veel goede informatie te vinden op websites van de onder meer de overheid en brancheorganisaties. De notitie bevat links naar de belangrijkste en meest toegankelijke daarvan. De Taakgroep heeft zelf vooral de focus gelegd op de mogelijke impact op de constructieve veiligheid,

Instrumenten 
De Taakgroep constateert dat er grote verschillen zijn in de wijze waarop de door  TloBK ’toegelaten instrumenten’ de borging van constructieve veiligheid aanvliegen. Waar het ene instrument zich primair richt op de controle van de kwaliteitsystemen van bouwpartners, schrijft het andere het maken van schaduwberekeningen voor. Weer andere zitten daar tussenin en hechten bijvoorbeeld veel waarde aan de inzet van gecertificeerde systemen en producten. Er valt dus wat te kiezen voor opdrachtgevers! KPCV adviseert hen zich te verdiepen in de verschillende instrumenten en er een te kiezen die past bij de aard en complexiteit van een gegeven project.

Aanbevelingen
Dat is slechts één van de aanbevelingen uit de notitie. De Taakgroep spreeekt met andere aanbevelingen ook de adviseurs, kwaliteitsborgers, bouwers en het bevoegd gezag aan.

De notitie “Borging van constructieve veiligheid onder de Wkb” is te vinden onder het menu “Bronnen” op kpcv.nl. In diverse borgingsacties op het Kennisportaal zijn links opgenomen naar de notitie, zodat gebruikers van KPCV er op logische momenten in projecten gemakkelijk kennis van kunnen nemen. Kortom: KPCV is klaar voor de Wkb!