De Betonvereniging, Bouwen met Staal en Hogeschool van Amsterdam hebben dit voorjaar gezamenlijk een bijzonder lectoraat Constructieve Veiligheid ingesteld. Als lector is Michiel Horikx benoemd. Op 22 september zal Michiel zijn lectorale rede “Structural Safety in the Netherlands, Problem, analysis and solution houden.

                                                  De kersverse lector Michiel Horikx
De kersverse lector Michiel Horikx

KPCV is gevraagd een bijdrage aan het programma rondom deze lectorale rede te verzorgen. Vanwege de coronamaatregelen is het helaas slechts voor een beperkte groep mogelijk fysiek aanwezig te zijn. Maar u kunt wel online deelnemen; het event begint om 15.45 uur en duurt tot 17.00 uur. U kunt zich aanmelden via de volgende link: https://hva.mediamission.nl/Mediasite/Play/7a6c616513cd4852bd8f27bcbfeb082d1d