“Beoordeel  constructieve veiligheid van bestaande stadions conform het protocol van BzK”

Op 25 november publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) haar rapport  “Verborgen gebreken? Lessen uit de instorting van het dak van het AZ stadion” gepubliceerd. De gedeeltelijke instorting van dat dak heeft duidelijk gemaakt dat er meer aandacht moet komen voor de constructieve veiligheid van stadions.  Maar de OvV trekt het breder: eigenlijk geldt dat voor alle publiek toegankelijke gebouwen in gevolgklasse 3. De OvV beveelt de minister om eigenaren van zulke gebouwen wettelijk te verplichten om periodiek onderzoek te laten doen naar de constructieve veiligheid ervan.

Protocol
Voor het periodiek onderzoek van stadions heeft het ministerie van BzK al een protocol laten opstellen. Eigenaren van stadions zijn verplicht om ervoor te zorgen dat het stadion aan de regelgeving voldoet en blijft voldoen. Inmiddels toetsen veel eigenaren al aan de hand van het protocol of ze aan die verplichting voldoen. De OvV beveelt aan om het protocol ook te benutten voor het doen van onderzoek naar de constructieve veiligheid van andere publiek toegankelijk gebouwen.

Downloads
Het rapport “Verborgen gebreken? Lessen uit de instorting van het dak van het AZ-stadion” kunt u downloaden van www.onderzoeksraad.nl.

Het BZK-protocol voor de beoordeling van stadions is beschikbaar via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/06/01/protocol-beoordeling-constructieve-veiligheid-stadions-betaald-voetbal.