Testversie Projecteam Scan is vanaf 1 januari beschikbaar voor de fasen Ontwerp en Uitvoeringsgereed ontwerp

Wilt u uw projectteam optimaal focussen op constructief veilige ontwerp en uitvoering? De KPCV online tool biedt uitkomst!
Ga naar tools.kpcv.nl

Hadden we maar …
Een project start vaak met veel enthousiasme en betrokkenheid. Maar gaandeweg raken betrokkenen steeds meer gedesillusioneerd. Onder andere omdat onvoldoende duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Irritatie, frustratie en nóg meer onduidelijkheid zijn het gevolg. Dan klinkt vaak de verzuchting: hadden we aan het begin maar de gelegenheid te baat genomen om goede afspraken te maken!
Herkent u dat? Dan kan de KPCV Online Kennisscan u helpen het in het vervolg beter te doen!

Kennisscan: een online tool in twee delen
De KPCV Online Tool KPCV bestaat uit twee onderdelen:

  • Projectteam Scan
  • Persoonlijke Scan

Beide bieden de mogelijkheid om projectteamleden in zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfasen bewust te maken van hun invloed op – en verantwoordelijkheid voor – de constructieve veiligheid. Zoals de naam al aangeeft, gaat het bij de Projectteam Scan om de samenwerking op het gebied van constructieve veiligheid binnen een projectteam. Bij de Persoonlijke Scan gaat het om het testen van het persoonlijke inzicht in het proces om tot een constructief veilig gebouw te komen.

Beide onderdelen verkeren nog in de testfase. Op dit moment is de Projectteam Scan beschikbaar voor de projectfasen Ontwerp en Uitvoeringsgereed Ontwerp. We roepen projectteams op om de scan de komende 2 tot 3 maanden alvast te beproeven en de bevindingen met ons te delen. Wij zullen die meenemen in de verdere ontwikkeling en afronding van de tool. De bedoeling is om de complete KPCV Online Kennisscan per 1 april 2021 lanceren.

Projectteam Scan
Bent u met een projectteam bezig om het ontwerp van een gebouw voor te bereiden? Dan kunt u snel en eenvoudig met de projectteam scan nagaan of constructieve veiligheid in het project goed is afgedekt. Uitgangspunt is dat dat constructieve veiligheid een ketenverantwoordelijkheid is. Of het nu gaat om de opdrachtgever, architect, de ontwerpend of coördinerend constructeur, de projectleider, de installatieadviseur, de werkvoorbereider of de deelconstructeur: iedereen heeft in meer of mindere mate invloed. Iedereen moet zich bewust zijn van die invloed en navenant verantwoordelijkheid nemen voor het beheersen van de bijbehorende risico’s.  In de Projectteam Scan kan ieder teamlid dat – op uitnodiging van de projectleider – voor zichzelf invullen. In de scan wordt steeds gerefereerd aan de risico’s en borgingsacties zoals die op KPCV zijn beschreven. De teamleden kunnen bij het invullen van de scan desgewenst doorklikken naar de achtergrondinformatie op de site. De resultaten worden verzameld in een matrix, die bij de start van een nieuwe fase kan worden besproken in een teamvergadering. Projectleider en -team kunnen in de matrix snel zien of er “witte vlekken” of wellicht ook doublures zitten in de verantwoordelijkheidsverdeling  en daar nadere afspraken over maken.

Persoonlijke scan
Naast de Projectteam Scan bieden we iedere bezoeker van het KPCV de mogelijkheid om zijn of haar eigen kennis van het proces van constructieve veiligheid te testen.  Afhankelijk van uw discipline, krijgt u ad random een aantal vragen voorgeschoteld die zijn toegesneden op uw rol in het proces. Na het beantwoorden van de vragen krijgt u, uiteraard afhankelijk van uw scores, het advies om bepaalde onderdelen op KPCV wellicht nog eens goed na te lezen.  Op dit moment zijn we helaas nog niet zo ver dat u ook dit onderdeel kunt testen. Wacht onze verdere berichtgeving af!

Heeft u vragen? Schroom niet en neem contact op via info@kpcv.nl. We komen snel met een antwoord.