Alleen dankzij zijn Partners heeft KPCV kunnen uitgroeien tot een belangrijk instrument om Constructieve Veiligheid in de volle breedte van de bouw, bij alle ketenpartners, te verbeteren. Bij de start in 2018 hebben negen initiatiefnemers de totstandkoming mogelijk gemaakt. Nu, ruim vier jaar later, zijn in totaal 53 Partners aangesloten. En er zijn nog steeds nieuwe organisaties geïnteresseerd. In 2022 mochten we KWT, Strukton, Ballast Nedam, Croes, Aveco de Bondt en SGS verwelkomen. Daarmee is het draagvlak nog aanzienlijk versterkt.

Een aantal Partners stond eind 2022 voor de vraag of zij opnieuw voor 3 jaar willen bijdragen aan KPCV. Van Hattum & Blankevoort, ABT, Aronsohn, KIWA, ProRail, Hilti, SNS-Intra, Interboor Midsland en VBWTN hebben die vraag alle positief beantwoord. Daarmee spreken zij hun vertrouwen uit in de activiteiten en status van KPCV.  Omgekeerd is KPCV zeer verheugd over het solide draagvlak.

Last but not least: recent hebben zich opnieuw twee bureaus aangemeld:

  • NOBLEO Bouw & Infra
  • Goudstikker de Vries

Samen met al deze Partners maken we ons in 2023 en volgende jaren blijvend sterk om de borging van constructieve veiligheid te verbeteren.