Het vakberaad Beheer & Bouw van het IPO, het Interprovinciaal Overleg, is heeft zich begin dit jaar als partner aangesloten bij KPCV.

Na onderling overleg besloten de gezamenlijke provincies voor de komende 3 jaar deel te nemen.  Naar het oordeel van de provincies is de procesmatige aanpak van KPCV een waardevol instrument voor het borgen van constructieve veiligheid. En dat zowel voor onderhoud als voor nieuwbouw. KPCV is blij met deze opstelling en heet het IPO van harte welkom!