Naar aanleiding van de gedeeltelijke instorting van het tribunedak van het AZ stadion in 2019 startte de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een onderzoek. In de rapportage van dat onderzoek verzocht de OVV de vijf partijen uit het TOPoverleg Veiligheid  om de bevindingen mee te nemen in hun actieplan voor het vergroten van de veiligheid in de Ontwerp-, Bouw- en Technieksector (OBT-sector). In een brief van 18 november j.l. aan de minister van BZK en de OvV heeft het TOPoverleg positief op dat verzoek gereageerd.

In het TOPoverleg Veiligheid werken de volgende organisaties samen: Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de bouw, VNconstructeurs, Governance Code Veiligheid in de Bouw, Koninklijke NLingenieurs. De vijf organisaties stelden in 2019 al een gezamenlijk actieplan op naar aanleiding van het OvV-rapport over de instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport. In dat plan geven de organisaties prioriteit aan drie punten om de veiligheid in de OBT-sector te vergroten:

  • Regie op veiligheid in het bouwproces ;
  • Borgen van de constructieve veiligheid (waarbij onder andere een belangrijke rol is weggelegd voor de coördinerend constructeur);
  • Het verinnerlijken van het lerend vermogen.

Daaraan worden nu drie maatregelen toegevoegd:

  • Meer aandacht voor de kwaliteitscontrole in de beheerfase en de rol van de eigenaar daarbij;
  • Het verstrekken van een zorgvuldig samengesteld en compleet bouwdossier aan de eigenaar bij oplevering van een bouwwerk;
  • Onderzoek naar de opzet van een systematiek om te komen tot een registratie van veiligheidsincidenten.

De volledige brief van het TOPoverleg Veiligheid kunt u downloaden op de site van VNConstructeurs.

Lees ook ons bericht “Houd de APK voor gebouwen realistisch en proportioneel”.