KPCV bevat een schat aan informatie over hoe bouwpartners gezamenlijk de constructieve veiligheid van bouwwerken kunnen borgen. Steeds meer partijen verwijzen in contracten naar bepaalde onderdelen van de site. Onlangs kwamen wij er achter dat sommigen voor zulke verwijzingen nog de voorkeur geven aan het Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid, dat inmiddels ruim 11 jaar oud is! “Dat is tenminste een papieren document dat niet aan veranderingen onder hevig is”, zo luidt hun argument. Kennelijk is men er niet van op de hoogte dat KPCV sinds 2020 versiebeheer uitvoert op onderdelen waarnaar in contracten  kan worden verwezenVoorbeelden daarvan zijn de Verantwoordelijkheidsmatrix en het document “Definities met versiebeheer”. Oude versies blijven op de site beschikbaar.

Wanneer u gebruik maakt van deze faciliteit, staat voor lopende contracten altijd ondubbelzinnig vast welk document van welke datum van toepassing is. Voor nieuwe contracten hoeft u niet meer te verwijzen naar informatie die eventueel is verouderd, maar kunt u gebruik maken van de meest actuele kennis en inzichten op KPCV.

Versiebeheer op KPCV: benut de mogelijkheden!