Veel problemen met constructieve veiligheid ontstaan doordat verantwoordelijkheden niet helder worden verdeeld en niet expliciet worden vastgelegd. Schep in de initiatieffase al op hoofdlijnen helderheid in de verdeling van verantwoordelijkheden. Gebruik hierbij de Verantwoordelijkheidsmatrix als referentie of onderlegger.

Eindverantwoordelijkheid voor constructieve veiligheid verschilt per contractvorm

De matrix toont dat de verdeling van (eind-)verantwoordelijkheden verschilt per bouworganisatie- of contractvorm.

Een projectspecifieke lijst kan een ‘groeidocument’ zijn, waarin in eerste instantie eindverantwoordelijkheden voor ontwerp en uitvoering worden vastgelegd. Later kunnen afgeleide taken en verantwoordelijkheden op gedetailleerd niveau worden toegevoegd.