Bij een UAV-GC-contract is de opdrachtgever bevoegd om de kwaliteitsborging en de resultaten van ontwerpwerkzaamheden (ontwerpdocumenten of tussentijdse BIM-leveringen) te toetsen. Ook mag de opdrachtgever toetsen of de ‘hulppersonen’ die de opdrachtnemer inschakelt, zoals een architect, een ontwerpend constructeur en een installatie-adviseur,, voldoende zijn gekwalificeerd. Wanneer u als Opdrachtgever gebruik wilt maken van die bevoegdheid, moet u ontwerpdocumenten of BIM-leveringen die u wenst te toetsen, specificeren in een ‘toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden’.  Dit toetsingsplan is deel van het contract met de opdrachtnemer. Advies: vraag op het gebied van constructies altijd de informatie uit die voor de ‘Noodzakelijke taken’ (N-taken) is beschreven in de STB Constructies 2019. Maar voor de borging van constructieve veiligheid is niet alleen het werk van de constructeur van belang. O.a. de architect en de installatie-adviseur beïnvloeden ook de constructieve veiligheid. Het is belangrijk dat de deelontwerpen samen een integraal en consistent geheel vormen. Vraag daarom op het gebied van architectuur/bouwkunde en installaties altijd de informatie uit die voor de “Noodzakelijke taken” voor die thema’s is beschreven in de DNR-STB 2014 (NB: in de loop van 2022 krijgt de DNR-STB een update). De Opdrachtnemer moet de betreffende documenten/data ter toetsing leveren binnen de termijnen die in het toetsingsplan zijn aangegeven.

Vraag altijd de fasedocumenten of tussentijdse BIM-leveringen van het constructief ontwerp ter toetsing uit

De mate van toetsing kan per project verschillen. Voor relatief eenvoudige bouwwerken kan de toetsing mogelijk beperkt blijven tot de hulppersonen en de kwaliteitsborging (PKP) van de opdrachtnemer.

Bij complexere projecten kan het noodzakelijk zijn om ook de ontwerpdocumenten/tussentijdse BIM-leveringen intensief te toetsen. De NEN-EN 1990 is de juiste basis voor het bepalen van de juiste mix en het passende toetsingsniveau. Die norm beschrijft de ketensystematiek voor de kwaliteitborging van het constructief ontwerp en de uitvoering. Uitgangspunt is de ‘gevolgklasse’ waarin het bouwwerk is ingedeeld. Bij iedere gevolgklasse hoort een bepaald veiligheidsniveau: hoe zwaarder de gevolgklasse, hoe hoger de eisen die worden gesteld aan ‘supervisie’ van het ontwerp en ‘inspectie’ van de uitvoering.

Het is belangrijk dat de afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer over het toetsingsproces van documenten en bijbehorende werkzaamheden onderling goed worden gecommuniceerd en door beide partijen expliciet worden bekrachtigd.