Marktwerking leidt bij onder andere constructieadviesbureaus tot een stevige prijsconcurrentie. De vraag is of dat altijd gunstig is. Concurrentie op prijs kan leiden tot substantiële risico’s voor de constructieve veiligheid. Een constructeur die uitsluitend moet gaan voor de laagste prijs, moet zijn werkzaamheden in het project minimaliseren om te kunnen concurreren. Ook kan een constructeur uit de bus komen die onvoldoende vakbekwaam is voor het project.

Constructeurs en hun medewerkers zijn hoogopgeleide specialisten die uren besteden. De prijs die u als opdrachtgever betaalt, heeft een directe relatie met de aandacht die u koopt.

Koop als Opdrachtgever de noodzakelijke aandacht!

Een lage prijs heeft bovendien tot gevolg, dat het bureau geen ruimte heeft om te investeren in kennisontwikkeling en innovatie.  Terwijl opdrachtgevers dat juist van kennisintensieve dienstverleners mogen verwachten!

Investeren in een goed (constructief) ontwerp is een uitstekende vorm van risicomanagement. Een constructeur die voldoende capaciteit kan inzetten, komt niet alleen tot een betere, maar ook tot een economisch geoptimaliseerde constructie. Gun de ontwerpend en/of coördinerend constructeur daarom een passende vergoeding en weeg bij de selectie ook ‘kwaliteit’ mee. Vragen die u daarbij kunt stellen zijn:

 • heeft de constructeur aantoonbare ervaring met gebouwen van een vergelijkbare complexiteit?
 • heeft de constructeur een aansprekende visie op het project?
 • in geval van een project in Gevolgklasse 1: heeft de constructeur een duidelijke visie op het functioneren onder de Wkb en de ervaring met een onafhankelijke kwaliteitsborger?
 • heeft de constructeur voldoende kennis om mee te denken met de geotechnisch adviseur?
 • heeft de constructeur zijn interne kwaliteitsborging aantoonbaar op orde?
 • beschikt de constructeur over adequaat gekwalificeerde medewerkers?
 • heeft de constructeur een aansprekend veiligheidsbeleid, op welke trede van de veiligheidsladder staat het bedrijf?
 • kan de constructeur eventueel goed functioneren in een BIM-omgeving?
 • beschikt het constructieadviesbureau over goede bureaufaciliteiten (zoals 3D modelleren, kwalitatief hoogwaardige rekenprogrammatuur)?
 • kan de constructeur goede referenties overleggen?
 • investeert het bureau aantoonbaar in kennisontwikkeling?
 • is de constructeur in staat om mee te denken buiten de grenzen van zijn eigen vak?

Nodig de constructeur(s) uit voor een visiepresentatie om antwoord op deze vragen te krijgen.

Schakel bij een complex en/of omvangrijk werk een Registerconstructeur (RO) in.

Een falende constructie kan zeer grote schade veroorzaken. U dient zich te realiseren dat constructeurs vaak niet de financiële draagkracht hebben om garant te staan voor de grote belangen in een bouwproject. De constructieve veiligheid is niet alleen afhankelijk van de ontwerpend constructeur, maar bijvoorbeeld ook van een degelijk geotechnisch advies aan de voorkant en van de coördinerend constructeur die in de uitvoeringsfase wordt ingeschakeld door het uitvoerend bouwbedrijf. Als opdrachtgever hebt u een belangrijke rol bij de taakverdeling tussen ‘uw eigen’ ontwerpend constructeur en de coördinerend constructeur van het uitvoerend bouwbedrijf. Bij geconstateerde knelpunten daarin dient u op te treden als probleemhouder. Tot slot: draag er zorg voor dat de ontwerpend constructeur opdracht krijgt voor het aansturen van de geotechnisch adviseur.

Méér informatie over de selectie van constructeurs kunt u vinden op de website van VNconstructeurs.