Als u opdrachtgever bent van een relatief klein project dat valt in Gevolgklasse 1 volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), dan dient u vanaf 1 januari 2024 een speciaal, nieuw proces te doorlopen. Bij Gevolgklasse 1 moet u bijvoorbeeld denken aan grondgebonden woningen, kleine bedrijfspanden, een fietsbrug of een zendmast. Met de komst van de Wkb is er een knip gekomen tussen de ruimtelijke beoordeling en de bouwtechnische beoordeling van een bouwplan. Het bevoegd gezag – de gemeente – blijft verantwoordelijk voor de toetsing van uw bouwplan aan het omgevingsplan (voorheen het bestemmingsplan), de eisen van welstand en eventuele lokale risico’s. Hiertoe moet u een ‘Aanvraag Omgevingsplanactiviteit’ (OPA) indienen. De bouwtechnische beoordeling wordt overgenomen door een erkende, onafhankelijke kwaliteitsborger, die u zelf moet inschakelen.
Alles wat u moet weten over de Wkb, wat de aandachtspunten zijn bij de selectie van een erkende kwaliteitsborger en wat een en ander betekent voor de borging van constructieve veiligheid, kunt u vinden in het document “Borging van constructieve veiligheid onder de Wkb