Programma voorlichtingsbijeenkomsten "KPCV in de praktijk"

Net als vorig jaar organiseren we lokale bijeenkomsten om te laten zien hoe u KPCV in de praktijk kunt gebruiken. Deelname is gratis, u bent van harte welkom!

KPCV komt naar u toe deze winter!

Mocht u KPCV nog niet kennen of er meer kennis van willen nemen, dan kunt u daar wat aan doen! En we maken het u nog makkelijk ook: in januari en februari 2020 komen we naar u toe! We organiseren 4 regionale bijeenkomsten onder de titel “KPCV in de Praktijk” verdeeld over het land. De bijeenkomsten zijn op: - 16 januari bij het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag, - 21 januari bij Royal HaskoningDHV in Eindhoven - 6 februari bij Arcadis in Assen - 11 februari bij Royal HaskoninDHV in Amersfoort

KPCV blijft vernieuwen en uitbreiden!

De partners van het Kennisportaal Constructieve Veiligheid zijn erop gebrand om de content van de website actueel te houden, te vernieuwen en waar mogelijk en nodig uit te breiden met nieuwe kennis. Alle partners, geen enkele uitgezonderd, leveren daaraan actief bijdragen via verschillende taakgroepen. Onlangs zijn nieuwe taakgroepen gevormd voor 'Tijdelijke Constructies', 'Digitale Ontwikkelingen'. 'E-learning' en 'Circulair Bouwen'

KPCV verwelkomt Eindhoven Airport

Eindhoven Airport vindt het initiatief Kennisportaal Constructieve Veiligheid zodanig belangrijk, dat ook zij graag een bijdrage wil leveren aan de verdere uitbouw.

Spelregels voor proefprojecten Wkb

Gemeente wijst bouwbedrijf op KPCV

TBI Mobilis nieuwe partner van KPCV

Taakgroepen "Innovatie" en "Geotechniek" van start

Op 12 juli zijn twee nieuwe taakgroepen gestart met het ontwikkelen van nieuwe content voor het KCPV. De Taakgroep "Innovatie & Systeemgrenzen" buigt zich over de borging van constructieve veiligheid bij de toepassing van innovatieve constructiesystemen en bestaande systemen in nieuwe toepassingen. De Taakgroep "Geotechniek" gaat aanbevelingen formuleren voor verbetering van de wisselwerking tussen geotechnisch onderzoek & advies en constructief ontwerpen.

Weer drie nieuwe partners KPCV!

Het aantal bedrijven dat zich aansluit bij het Kennisportaal Constructieve Veiligheid groeit gestaag. DuraVermeer, Lievense Adviseurs& Ingenieurs en Mos Grondmechanica komen de gelederen versterken!

Eerste Kamer aanvaardt Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Na bijna twee jaar uitstel heeft de Eerste Kamer op 14 mei 2019 de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aanvaardt.