Nieuws

Tijdelijke constructies vragen meer aandacht

Kees de Bont en Maarten van Dijk kwamen namens de VSB - de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven - de reeds bestaande KPCV Taakgroep Tijdelijke Constructies versterken. De t...
Nieuws

Vereniging van Houtconstructeurs partner van KPCV

De activiteiten van VHC, de Vereniging van Houtconstructeurs, sluiten uitstekend aan bij de doelen van KPCV. Vandaar dat de VHC recent besloot toe te treden als partner. VHC, van harte welkom!
Nieuws

KPCV verwelkomt installatieadviseur Nieman - de Raadgevende Ingenieur

KPCV is zeer verheugd te kunnen melden dat bureau Nieman - de Raadgevende Ingenieur - de gelederen komt versterken.
Nieuws

KPCV geeft kaders voor constructieve veiligheid bij circulair bouwen

KPCV juicht het streven naar een circulaire economie in de bouwsector van harte toe, maar het moet natuurlijk wel op een constructief veilige manier gebeuren. De Taakgroep Circulair Bouwen geeft in...
Nieuws

Houd de “APK” voor gebouwen realistisch en proportioneel!

De OvV pleit in haar rapport over de instorting van het dak van het AZ-stadion voor een soort APK voor grote publieke gebouwen, daarbij verwijzend naar aanbevelingen van KPCV. De Taakgroep Bestaand...
Nieuws

Nieuwe online tools KPCV goed ontvangen

Met trots lanceerde KPCV op 18 mei zijn nieuwe online tools, de Projectteamscan en de Persoonlijke scan, in een goedbezocht webinar gefaciliteerd door de Betonvereniging. De eerste reacties waren z...
Nieuws

Succesvol webinar KPCV voor het Constructeursregister

Nieuws

Provincies sluiten aan bij KPCV

Het vakberaad Beheer & Bouw van het IPO, het Interprovinciaal Overleg van, voor en door provincies, is onlangs partner geworden van KPCV.
Nieuws

Introductie online tool KPCV in webinar op 18 mei

De laatste maanden is hard gewerkt aan een online tool waarmee u o.a. uw kennis op het gebied van constructieve veiligheid kunt toetsen. Er is ook een tool om in een project de verantwoordelijkhede...
Nieuws

Aanbevelingen Taakgroep Digitale Ontwikkelingen verwerkt op KPCV

De KPCV Taakgroep Digitale Ontwikkelingen heeft zijn werkzaamheden nu volledig afgerond. Onlangs zijn de aanbevelingen op het gebied van BIM en parametrisch ontwerpen verwerkt op het Kennisplatform.