Nieuws

KPCV Partnerraad vergadert bij HILTI

De Partnerraad, te gast bij Hilti, werkte op 10 november een volle agenda af en kreeg in het 'officieuze' gedeelte interessante presentaties voorgeschoteld door RWS, Aveco de Bondt en HILTI.
Nieuws

SGS Intron nieuwe partner KPCV

We zijn erg verheugd te kunnen melden dat SGS Intron Certificering zich heeft aangesloten bij het Kennisportaal Constructieve Veiligheid.
Opinie

De hoofdconstructeur is niet alléén verantwoordelijk

Constructieve veiligheid volgens Wouter van der Bas. Deze projectleider van SWINN zet uiteen welke spelregels hij in de praktijk volgt om de constructieve veiligheid in zijn projecten te borgen.
Nieuws

Nieuwe versie "Constructieve Veiligheid en Contractvormen" op KPCV

De publicatie van het document "Constructieve Veiligheid en Contractvormen" in januari 2022 heeft veel, voornamelijk positieve reacties opgeleverd. Ook kwamen er waardevolle suggesties voor aanvull...
Nieuws

KPCV-documenten met versiebeheer makkelijker te vinden

KPCV voert versiebeheer uit op documenten op KPCV.nl waarnaar bouwpartners in contracten willen verwijzen. Tot voor kort viel het niet mee om deze documenten te vinden tussen de veelheid aan "bronn...
Nieuws

Updates KPCV per eind juni in een notendop

In de Partnervergadering van 22 juni gaf Dik Spekkink een overzicht van recente en geplande aanvullingen op KPCV. De presentatie kunt u nu downloaden.
Opinie

De berekening paraferen gaan we toch niet verleren?

Een warm pleidooi van Peter de Boer om namen en parafen te handhaven op het voorblad van constructieberekeningen. Als constructeur moet je stáán voor je product!
Nieuws

Nieuw op KPCV: integraal ontwerpen van constructies en installaties

Een multidisciplinaire Taakgroep Installaties heeft zich gebogen over de wisselwerking tussen het bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp. Dat leverde een aantal belangrijke, nieuw...
Nieuws

Versiebeheer KPCV: beschikbaar, maar weinig bekend

Speciaal voor partijen die in contracten willen verwijzen naar content op KPCV, voeren we versiebeheer uit op de documenten die daarvoor in aanmerking komen. Maar niet heel veel mensen weten dat ...
Nieuws

Voorstellen coördinerend constructeur "nieuwe stijl"

In Cement 2 2022 vonden wij een zeer interessant artikel over de voorstellen vanuit het verbeterprogramma "Veiligheid in de Bouw" voor onder andere het aanscherpen van de rol van de coördinerend c...