Nieuws

Nieuw op KPCV: integraal ontwerpen van constructies en installaties

Een multidisciplinaire Taakgroep Installaties heeft zich gebogen over de wisselwerking tussen het bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp. Dat leverde een aantal belangrijke, nieuw...
Nieuws

Versiebeheer KPCV: beschikbaar, maar weinig bekend

Speciaal voor partijen die in contracten willen verwijzen naar content op KPCV, voeren we versiebeheer uit op de documenten die daarvoor in aanmerking komen. Maar niet heel veel mensen weten dat ...
Nieuws

Voorstellen coördinerend constructeur "nieuwe stijl"

In Cement 2 2022 vonden wij een zeer interessant artikel over de voorstellen vanuit het verbeterprogramma "Veiligheid in de Bouw" voor onder andere het aanscherpen van de rol van de coördinerend c...
Nieuws

Strukton civiel vindt constructieve veiligheid een belangrijk aandachtspunt bij het instandhouden van een goede infrastructuur en wordt partner van KPCV

Nieuws

KPCV verwelkomt Kwaliteits Waterbeheersing Techniek (KWT)

KWT Waterbeheersing wil als partner van KPCV zijn bijdrage leveren om de constructieve veiligheid in de watersector te borgen.
Nieuws

Ballast Nedam Bouw nieuwe partner KPCV

Ballast Nedam Bouw komt de inbreng van het bouwbedrijfsleven in KPCV versterken!
Nieuws

KPCV krijgt fris nieuw gezicht

Onze websitebouwer Vuurrood heeft de KPCV homepage een fris nieuw uiterlijk gegeven en de functionaliteit verbeterd!
Nieuws

"Misschien wel het belangrijkste document van KPCV"

KPCV heeft een belangwekkend document gepubliceerd: "Constructieve Veiligheid en Contractvormen". Volgens leden van de KPCV Partnerraad misschien wel het belangrijkste document van de site!
Nieuws

KPCV begint energiek aan z'n vierde jaar!

Bij de start van 2022 bruist KPCV van de activiteiten en nieuwe ideeën! Nieuwe ontwikkelingen en inzichten leiden steeds weer tot actualisaties van de inhoud van de website.
Nieuws

Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau nieuwe partner KPCV

KPCV verwelkomt het Nijmeegse bouwtechnische ingenieursbureau als nieuwe parter!