SNS Intra en KIWA nieuwe partners van KPCV

Het draagvlak van KPCV groeit gestaag: met SNS Intra en KIWA mogen wij de 32e en 33e partner verwelkomen!

Eerste bijeenkomsten “KPCV in de Praktijk” succesvol

Op 16 en 21 januari hielden we twee bijeenkomsten over "KPCV in de praktijk" bij respectievelijk RVB in Den Haag en RHDHV in Eindhoven. Het waren goed bezochte, geanimeerde bijeenkomsten, waar nog weer eens bleek dat het onderwerp constructieve veiligheid lééft! Lees hier een kort verslag. U hebt nog twee mogelijkheden om ook zo'n inspirerende bijeenkomst bij te wonen!

Voorlopige toelating instrumenten proefprojecten Wkb

Er is weer een stap(je) gezet op weg naar de toepassing van de Wkb in de praktijk. Een onafhankelijke toetsingscommissie heeft vier potentiële instrumenten voor kwaliteitsborging getoetst aan het wettelijke kader. Het resultaat is dat ze alle vier kunnen worden toegepast in proefprojecten.

VolkerWessels partner van KPCV

Vanaf 1 januari 2020 is VolkerWessels partner nr. 30 van het Kennisportaal Constructieve Veiligheid!

Nieuwe CROW-CUR aanbeveling voor constructieve veiligheid van bestaande bruggen en viaducten

Onlangs verscheen CROW-CUR aanbeveling nr 124, die decentrale overheden helpt de constructieve veiligheid van hun bestaande bruggen en viaducten te beoordelen.

Rijkswaterstaat verwijst in contracten naar KPCV

In het verleden verwees RWS in contractstukken al naar het Compendium Constructieve Veiligheid editie 2011. Tegenwoordig verwijst de dienst voor de borging van de constructieve veiligheid standaard naar het KPCV! • De derde kolom – geeft de relatie met andere eisen aan

Programma voorlichtingsbijeenkomsten "KPCV in de praktijk"

Net als vorig jaar organiseren we lokale bijeenkomsten om te laten zien hoe u KPCV in de praktijk kunt gebruiken. Deelname is gratis, u bent van harte welkom!

KPCV komt naar u toe deze winter!

Mocht u KPCV nog niet kennen of er meer kennis van willen nemen, dan kunt u daar wat aan doen! En we maken het u nog makkelijk ook: in januari en februari 2020 komen we naar u toe! We organiseren 4 regionale bijeenkomsten onder de titel “KPCV in de Praktijk” verdeeld over het land. De bijeenkomsten zijn op: - 16 januari bij het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag, - 21 januari bij Royal HaskoningDHV in Eindhoven - 6 februari bij Arcadis in Assen - 11 februari bij Royal HaskoninDHV in Amersfoort

KPCV blijft vernieuwen en uitbreiden!

De partners van het Kennisportaal Constructieve Veiligheid zijn erop gebrand om de content van de website actueel te houden, te vernieuwen en waar mogelijk en nodig uit te breiden met nieuwe kennis. Alle partners, geen enkele uitgezonderd, leveren daaraan actief bijdragen via verschillende taakgroepen. Onlangs zijn nieuwe taakgroepen gevormd voor 'Tijdelijke Constructies', 'Digitale Ontwikkelingen'. 'E-learning' en 'Circulair Bouwen'

KPCV verwelkomt Eindhoven Airport

Eindhoven Airport vindt het initiatief Kennisportaal Constructieve Veiligheid zodanig belangrijk, dat ook zij graag een bijdrage wil leveren aan de verdere uitbouw.