Nieuws

Belangrijke updates KPCV

Recent heeft KPCV een aantal belangrijke updates ondergaan op het gebied van onder meer versiebeheer van definities, materialen in relatie tot constructieve veiligheid, hulpconstructies en risicoma...
Nieuws

Aveco de Bondt partner KPCV

Het multidisciplinaire ingenieursbureau Aveco de Bondt is partner geworden van het Kennisplatform Constructieve Veiligheid!
Nieuws

KPCV verzorgt gastcollege bij minor Creatief Construeren

De Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) organiseert een minor Creatief Construeren voor studenten die zich willen bekwamen in het constructieve vakgebied. KPCV kreeg de gelegenheid om in deze opleiding...
Nieuws

Kennisplatform Cement partner van KPCV

KPCV en Cement, kennisplatform over betonconstructies, vullen elkaar prachtig aan en worden elkaars partners!
Nieuws

Eerste KPCV Nieuwsbrief ziet het licht

Net voor de zomervakantie hebben we onze eerste KPCV nieuwsbrief gemaild aan al onze contacten. Je kunt de nieuwsbrief ook hier downloaden en jezelf aanmelden voor automatische ontvangst van de vol...
Nieuws

Tijdelijke constructies vragen meer aandacht

Kees de Bont en Maarten van Dijk kwamen namens de VSB - de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven - de reeds bestaande KPCV Taakgroep Tijdelijke Constructies versterken. De t...
Nieuws

Vereniging van Houtconstructeurs partner van KPCV

De activiteiten van VHC, de Vereniging van Houtconstructeurs, sluiten uitstekend aan bij de doelen van KPCV. Vandaar dat de VHC recent besloot toe te treden als partner. VHC, van harte welkom!
Nieuws

KPCV verwelkomt installatieadviseur Nieman - de Raadgevende Ingenieur

KPCV is zeer verheugd te kunnen melden dat bureau Nieman - de Raadgevende Ingenieur - de gelederen komt versterken.
Nieuws

KPCV geeft kaders voor constructieve veiligheid bij circulair bouwen

KPCV juicht het streven naar een circulaire economie in de bouwsector van harte toe, maar het moet natuurlijk wel op een constructief veilige manier gebeuren. De Taakgroep Circulair Bouwen geeft in...
Nieuws

Houd de “APK” voor gebouwen realistisch en proportioneel!

De OvV pleit in haar rapport over de instorting van het dak van het AZ-stadion voor een soort APK voor grote publieke gebouwen, daarbij verwijzend naar aanbevelingen van KPCV. De Taakgroep Bestaand...