Nieuws

Strukton civiel vindt constructieve veiligheid een belangrijk aandachtspunt bij het instandhouden van een goede infrastructuur en wordt partner van KPCV

Nieuws

KPCV verwelkomt Kwaliteits Waterbeheersing Techniek (KWT)

KWT Waterbeheersing wil als partner van KPCV zijn bijdrage leveren om de constructieve veiligheid in de watersector te borgen.
Nieuws

Ballast Nedam Bouw nieuwe partner KPCV

Ballast Nedam Bouw komt de inbreng van het bouwbedrijfsleven in KPCV versterken!
Nieuws

KPCV krijgt fris nieuw gezicht

Onze websitebouwer Vuurrood heeft de KPCV homepage een fris nieuw uiterlijk gegeven en de functionaliteit verbeterd!
Nieuws

"Misschien wel het belangrijkste document van KPCV"

KPCV heeft een belangwekkend document gepubliceerd: "Constructieve Veiligheid en Contractvormen". Volgens leden van de KPCV Partnerraad misschien wel het belangrijkste document van de site!
Nieuws

KPCV begint energiek aan z'n vierde jaar!

Bij de start van 2022 bruist KPCV van de activiteiten en nieuwe ideeën! Nieuwe ontwikkelingen en inzichten leiden steeds weer tot actualisaties van de inhoud van de website.
Nieuws

Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau nieuwe partner KPCV

KPCV verwelkomt het Nijmeegse bouwtechnische ingenieursbureau als nieuwe parter!
Nieuws

Update CUR-aanbeveling "Koolstoflijmwapening"

In de recente update van de CUR-aanbeveling no  91 “Versterken van gewapend betonconstructies met uitwendige gelijmde koolstofvezelwapening” is extra aandacht besteed aan kwaliteitszorg tijden...
Nieuws

TOPoverleg Veiligheid breidt actieplan uit n.a.v. "AZ-rapport" van OvV

In een brief van 18 november j.l. aan de minister van BZK en de OvV heeft het TOPoverleg Veiligheid positief gereageerd op het verzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) om de bevinding...
Nieuws

Belangrijke updates KPCV

Recent heeft KPCV een aantal belangrijke updates ondergaan op het gebied van onder meer versiebeheer van definities, materialen in relatie tot constructieve veiligheid, hulpconstructies en risicoma...