Innovatie en systeemgrenzen, risico’s goed in beeld?

De Taakgroep Innovaties en Systeemgrenzen heeft aanbevelingen geformuleerd voor de borging van constructieve veiligheid bij toepassing van innovatieve constructieve systemen en bij toepassing van bestaande constructieve systemen buiten de eigen systeemgrenzen.

Verhoeven & Leenders en ABT partners nr. 34 en 35

We zijn zeer verheugd twee gerenommeerde ingenieursbureaus als nieuwe partners te mogen verwelkomen: ABT - ingenieurs voor bouwtechniek en Verhoeven.Leenders - constructief voor bouw en infra.

Coördinerend Constructeur van inspanningsverplichting naar resultaatsverplichting

In haar rapport "Bouwen aan constructieve veiligheid" naar aanleiding van de instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport, deed de Onderzoeksraad voor de Veiligheid destijds aanbevelingen om de borging van de constructieve veiligheid te verbeteren. Het zogenaamde Topoverleg van vijf organisaties uit de bouwsector heeft in antwoord daarop onder andere vergaande voorstellen gedaan voor de rol en verantwoordelijkheid van de coördinerend constructeur. Deze voorstellen worden op dit moment nader uitgewerkt.

Roadshow “KPCV in de Praktijk” geeft impuls aan nieuwe initiatieven

In het voorjaar van 2020 hielden we her en der in het land voorlichtingsbijeenkomsten over hoe het Kennisportaal Constructieve Veiligheid in de praktijk kan werken. Geanimeerde discussies leidden tot nieuwe ideeën voor de verdere uitbouw van het portaal. Lees hier meer en download de presentaties!

SNS Intra en KIWA nieuwe partners van KPCV

Het draagvlak van KPCV groeit gestaag: met SNS Intra en KIWA mogen wij de 32e en 33e partner verwelkomen!

Eerste bijeenkomsten “KPCV in de Praktijk” succesvol

Op 16 en 21 januari hielden we twee bijeenkomsten over "KPCV in de praktijk" bij respectievelijk RVB in Den Haag en RHDHV in Eindhoven. Het waren goed bezochte, geanimeerde bijeenkomsten, waar nog weer eens bleek dat het onderwerp constructieve veiligheid lééft! Lees hier een kort verslag. U hebt nog twee mogelijkheden om ook zo'n inspirerende bijeenkomst bij te wonen!

Voorlopige toelating instrumenten proefprojecten Wkb

Er is weer een stap(je) gezet op weg naar de toepassing van de Wkb in de praktijk. Een onafhankelijke toetsingscommissie heeft vier potentiële instrumenten voor kwaliteitsborging getoetst aan het wettelijke kader. Het resultaat is dat ze alle vier kunnen worden toegepast in proefprojecten.

VolkerWessels partner van KPCV

Vanaf 1 januari 2020 is VolkerWessels partner nr. 30 van het Kennisportaal Constructieve Veiligheid!

Nieuwe CROW-CUR aanbeveling voor constructieve veiligheid van bestaande bruggen en viaducten

Onlangs verscheen CROW-CUR aanbeveling nr 124, die decentrale overheden helpt de constructieve veiligheid van hun bestaande bruggen en viaducten te beoordelen.

Rijkswaterstaat verwijst in contracten naar KPCV

In het verleden verwees RWS in contractstukken al naar het Compendium Constructieve Veiligheid editie 2011. Tegenwoordig verwijst de dienst voor de borging van de constructieve veiligheid standaard naar het KPCV! • De derde kolom – geeft de relatie met andere eisen aan