Nieuws

KPCV-documenten met versiebeheer makkelijker te vinden

KPCV voert versiebeheer uit op documenten op KPCV.nl waarnaar bouwpartners in contracten willen verwijzen. Tot voor kort viel het niet mee om deze documenten te vinden tussen de veelheid aan "bronn...
Nieuws

Updates KPCV per eind juni in een notendop

In de Partnervergadering van 22 juni gaf Dik Spekkink een overzicht van recente en geplande aanvullingen op KPCV. De presentatie kunt u nu downloaden.
Opinie

De berekening paraferen gaan we toch niet verleren?

Een warm pleidooi van Peter de Boer om namen en parafen te handhaven op het voorblad van constructieberekeningen. Als constructeur moet je stáán voor je product!
Nieuws

Nieuw op KPCV: integraal ontwerpen van constructies en installaties

Een multidisciplinaire Taakgroep Installaties heeft zich gebogen over de wisselwerking tussen het bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp. Dat leverde een aantal belangrijke, nieuw...
Nieuws

Versiebeheer KPCV: beschikbaar, maar weinig bekend

Speciaal voor partijen die in contracten willen verwijzen naar content op KPCV, voeren we versiebeheer uit op de documenten die daarvoor in aanmerking komen. Maar niet heel veel mensen weten dat ...
Nieuws

Voorstellen coördinerend constructeur "nieuwe stijl"

In Cement 2 2022 vonden wij een zeer interessant artikel over de voorstellen vanuit het verbeterprogramma "Veiligheid in de Bouw" voor onder andere het aanscherpen van de rol van de coördinerend c...
Nieuws

Strukton civiel vindt constructieve veiligheid een belangrijk aandachtspunt bij het instandhouden van een goede infrastructuur en wordt partner van KPCV

Nieuws

KPCV verwelkomt Kwaliteits Waterbeheersing Techniek (KWT)

KWT Waterbeheersing wil als partner van KPCV zijn bijdrage leveren om de constructieve veiligheid in de watersector te borgen.
Nieuws

Ballast Nedam Bouw nieuwe partner KPCV

Ballast Nedam Bouw komt de inbreng van het bouwbedrijfsleven in KPCV versterken!
Nieuws

KPCV krijgt fris nieuw gezicht

Onze websitebouwer Vuurrood heeft de KPCV homepage een fris nieuw uiterlijk gegeven en de functionaliteit verbeterd!