De “gouden driehoek” van ontwerpend constructeur, materiaaltechnoloog en uitvoerder draagt er zorg voor dat materiaalkeuzen voor draagconstructies uit de ontwerpfase op de juiste manier worden ‘door vertaald’ in inkoopspecificaties, keuringsplannen en dergelijke. Bij levering van materialen vinden ingangskeuringen plaats. Bij de realisatie wordt toegezien op de correcte verwerking van de materialen en worden de nodige keuringplannen opgesteld. Uiteraard speelt in deze fase ook de coördinerend constructeur een belangrijke rol in verband met diens verantwoordelijkheid voor de constructieve samenhang.

In het document Materialen Constructief Veilig zijn de specifieke aandachtspunten met betrekking tot materialen en constructieve veiligheid voor deze fase opgesomd (hoofdstuk 3 van het document).