De startbespreking neemt alle onduidelijkheden voor aanvang weg.

Voorafgaand aan de uitvoering moet in een startbespreking met betrokken partijen het uitvoeringsplan en het PKP worden besproken. Voor alle betrokkenen bij de uitvoering moet duidelijk zijn wat hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. De controleprocedures worden in detail doorgesproken, zodat alle betrokkenen daarvan goed op de hoogte zijn en de gelegenheid hebben om eventuele onduidelijkheden weg te nemen.