Een constructie bestaat uit diverse materialen en het is daarom van groot belang dat deze op de juiste manier in de constructie worden verwerkt. De “gouden driehoek” van de ontwerpend constructeur, de  materiaaltechnoloog en eventueel de uitvoerder heeft in de ontwerpfase al belangrijke keuzen gemaakt (zie de borgingsactie Materialen constructief veilig ontworpen).  In de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp worden de keuzen verder uitgewerkt in de engineering van de draagconstructies. Speciale aandacht is er ook voor het opstellen van eisenspecificaties op voor elementen die door leveranciers, c.q. hun deelconstructeurs moeten worden ge-engineerd (prefab onderdelen, staalconstructies, in te storten voorzieningen, hulpconstructies, opleggingen, noodvoorzieningen, etc).

In het document Materialen Constructief Veilig zijn aandachtspunten voor de betrokken functies binnen de “gouden driehoek” op een rij gezet (hoofdstuk 2 van het document).