Net als het BIM Protocol is de Informatie Leveringsspecificatie een contractstuk tussen OG en ON. Hierin definieert u als OG niet alleen welke informatie bij oplevering in het digitale bouwwerkdossier (of BIM) moet zitten, maar ook welke tussentijdse BIM-leveringen u wenst te ontvangen. Die tussentijdse BIM-leveringen of data drops zijn te vergelijken met de vroegere fasedocumenten voor bijvoorbeeld het Voorontwerp, het Definitief Ontwerp en het Technisch Ontwerp.

Het is belangrijk dat u niet alleen specificeert welke informatie/data u wilt ontvangen, maar ook in welke bestandsformaten die data moeten worden geleverd.

Plaats van het BIM Protocol, de ILS en het BIM Uitvoeringsplan in het digitale Bouw-, Beheer- en Gebruiksproces (bron: Nationaal Model BIM Protocol)
Plaats van het BIM Protocol, de ILS en het BIM Uitvoeringsplan in het digitale Bouw-, Beheer- en Gebruiksproces (bron: Nationaal Model BIM Protocol)

Er zijn op dit moment helaas nog geen model-ILS’en beschikbaar. Daar wordt wel hard aan gewerkt, onder meer door het Rijksvastgoedbedrijf, Schiphol, Aedes, de Academische Ziekenhuizen en de vastgoedafdelingen van de Nederlandse universiteiten.