Een constructie is uit diverse materialen opgebouwd en het is daarom van groot belang dat deze juist worden gekozen. De te kiezen materialen en materiaalkwaliteiten worden niet alleen bepaald door constructieve eisen, maar ook door wensen en randvoorwaarden voortvloeiend uit de bouwmethodiek, uitvoeringsmethoden en eisen en wensen vanuit duurzaamheid en onderhoud. In de ontwerpfase is dit een belangrijk aandachtspunt voor de “gouden driehoek” van de ontwerpend constructeur, de  materiaaltechnoloog en de uitvoerder. Dit geldt vooral in Engineering & Build en Design & Build projecten in zowel GWW- als B&U-projecten. De materiaaltechnoloog moet vanuit de verschillende eisen, randvoorwaarden en wensen een materiaalspecificatie samenstellen die zo goed mogelijk aansluit bij dit eisen- en wensenpakket. De keuzen moeten  zorgvuldig worden terug gekoppeld aan het ontwerpteam, aangezien zij consequenties kunnen hebben voor de overige disciplines. Een goede communicatie en rapportage binnen de “gouden driehoek” is van levensbelang voor het slagen van deze operatie. In het document Materialen Constructief Veilig zijn aandachtspunten voor de betrokken functies op een rij gezet (hoofdstuk 2 van het document).