Bevorder de veiligheidscultuur binnen het ontwerpteam. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door expliciet de ‘veiligheidsladder‘ aan de orde te stellen in de startvergadering van het ontwerpteam. Formuleer bijvoorbeeld als gezamenlijke ambitie om voor het project trede 4 te bereiken en in geen geval terug te vallen op trede 2.

De Veiligheidsladder onderkent vijf treden. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin in een bedrijf of team zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn begeeft.
De Veiligheidsladder onderkent vijf treden. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin in een bedrijf of team zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn begeeft.

Het gaat bij het bevorderen van de juiste veiligheidscultuur niet alleen om constructieve veiligheid, maar om veiligheidsdenken in het algemeen. Dus inclusief brandveiligheid, verkeersveiligheid (transport), gebruiksveiligheid, veiligheid van omwonenden en voorbijgangers tijdens de bouw, veiligheid en gezondheid voor werknemers op de bouwplaats, enzovoort.