Bevorder de veiligheidscultuur binnen het ontwerpteam. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door expliciet de ‘veiligheidsladder‘ – tegenwoordig vooral ook bekend als de “Safety Culture Ladder” – aan de orde te stellen in de startvergadering van het ontwerpteam. Formuleer bijvoorbeeld als gezamenlijke ambitie om voor het project trede 4 te bereiken en in geen geval terug te vallen op trede 2.

De Veiligheidsladder onderkent vijf treden. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin in een bedrijf of team zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn begeeft.
De Veiligheidsladder onderkent vijf treden. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin in een bedrijf of team zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn begeeft.

Het gaat bij het bevorderen van de juiste veiligheidscultuur niet alleen om constructieve veiligheid, maar om veiligheidsdenken in het algemeen. Dus inclusief brandveiligheid, verkeersveiligheid (transport), gebruiksveiligheid, veiligheid van omwonenden en voorbijgangers tijdens de bouw, veiligheid en gezondheid voor werknemers op de bouwplaats, enzovoort.

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren.Vanaf 1 januari 2022 nemen de partijen, die de GCVB ondertekenden, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. Betrokken partijen en hun onderaannemers moeten gecertificeerd zijn volgens de Veiligheidsladder/Safety Culture Ladder. Inmiddels hebben ruim meer dan 1000 bedrijven de code onderschreven. De GCVB heeft diverse tools ontwikkeld: handvatten voor bedrijven om de veiligheid in en rond bouwprojecten te verbeteren. Ook andere organisaties ontwikkelen hulpmiddelen om de veiligheid op de bouwplaats te bevorderen. Zo publiceert de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken diverse richtlijnen voor veilig werken. Het document “Richtlijnen NVAF in relatie tot constructieve veiligheid” toont aan dat veilig werken direct of indirect ook gunstig uitwerkt voor de borging van constructieve veiligheid.