Als ontwerpend constructeur moet u het constructief ontwerp goed gedocumenteerd overdragen aan de coördinerend constructeur. Tenzij u zelf beide rollen vervult, maar ook dan is het zaak om het constructief ontwerp – per fase – goed te documenteren. Afhankelijk van de contractvorm kan de overdracht op verschillende momenten plaatsvinden, bijvoorbeeld na het Voorontwerp, het Definitief Ontwerp of het Technisch Ontwerp. Welke informatie moet op die momenten minimaal in het overdrachtsdossier zitten?

Hier kunt u een tabel downloaden, waarin de over te dragen informatie m.b.t. het constructief ontwerp per fase is gedefinieerd conform de STB 2014. Hierbij is wat betreft de geometrische informatie onderscheid gemaakt tussen traditionele 2D tekeningen en digitale (3D) modellen. De over te dragen informatie m.b.t. analyses en berekeningen is in beide gevallen hetzelfde. Zie verder ook de Ontwerpnota.