In discussies over constructieve veiligheid ligt de nadruk meestal op de veiligheid van bouwwerken in de gebruiksfase. De veiligheid van constructies in aanbouw blijft onderbelicht, terwijl juist in de uitvoeringsfase de meeste ongelukken gebeuren en de meeste slachtoffers vallen. Aan de veiligheid tijdens de bouw moeten bouwpartners krachtens het Arbobesluit Bouwproces al in de ontwerpfase aandacht besteden. Als opdrachtgever bent u daarvoor op grond van hetzelfde Arbobesluit publiekrechtelijk verantwoordelijk. U bent wettelijk verplicht een ‘V&G-coördinator ontwerpfase’ aan te stellen.  Deze V&G-coördinator moet ervoor zorgen dat de ontwerpende partners – inclusief de constructeur – op strategische momenten de veiligheids- en gezondheidsrisico’s inventariseren die op de bouwplaats kunnen optreden als gevolg van het ontwerp. Op ‘strategische momenten’ wil zeggen: op tijdstippen dat de ontwerpers het ontwerp eventueel nog kunnen bijstellen om V&G-risico’s weg te nemen of te verkleinen.

Met andere woorden: als constructeur moet u niet alleen veilige constructies ontwerpen, maar ze ook zodanig ontwerpen, dat zij veilig kunnen worden gebouwd. Met serieus na te denken over de maakbaarheid van ‘uw’ constructies helpt u de opdrachtgeves om inhoud te geven aan zijn verplichtingen op grond van het Arbobesluit Bouwproces.

De BNA heeft samen met een aantal andere organisaties de ‘V&G ontwerpwijzer’ en de “Leidraad V&G-verplichtingen” uitgebracht, die u kunnen helpen om op praktische wijze te voldoen aan de V&G-verplichtingen (zie de bijgaande links)

Hier links opnemen naar ‘ontwerpwijzer BNA’: https://www.bna.nl/fileadmin/user_upload/Helpdesk/bouwproces/V_G_Ontwerpwijzer.pdf  en Leidraad V&G-verplichtingen:  https://www.bna.nl/fileadmin/user_upload/Helpdesk/bouwproces/Leidraad_V_G_Verplichtingen.pdf